Ο ενθουσιασμός της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας είναι ένα μοναδικό συναίσθημα το οποίο θα πρέπει να διατηρείται και κατόπιν μιας επιτυχημένης συνέντευξης που θα σας οδηγήσει στο να έχετε το δικό σας τμήμα ελληνικών. Το άρθρο αυτό συγκεντρώνει τα πιο βασικά ζητήματα που θα πρέπει να προσέξετε πριν ξεκινήσετε τη συνεργασία σας με κάποιο σχολείο στη γηραιά Αλβιώνα.

Έχετε αναρωτηθεί αν είστε έτοιμοι να πείτε το 'ναι' σε μια συνεργασία με ένα Παροικιακό σχολείο; Ας δούμε ορισμένα από τα πλέον σημαντικά κριτήρια για το αν πραγματικά αξίζει η ευκαιρία που σας παρουσιάζεται.

Συμβόλαια εργασίας

Γιατί;
Οι προφορικές συμφωνίες, το χαμόγελο της συναίνεσης και το ενθαρρυντικό κτύπημα στην πλάτη δεν είναι απόδειξη μιας υγιούς σχέσης με έναν εργοδότη, όποιος κι αν είναι αυτός, ανεξαρτήτως των ωρών εργασίας ή του μισθού. Οι σωστές, νόμιμες και ηθικές εργασιακές σχέσεις ξεκινούν με ένα συμβόλαιο εργασίας ώστε όλες οι πλευρές να είναι σύμφωνες με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις και τις όποιες παραλείψεις. Συζητήστε τους όρους του συμβολαίου σας προσεκτικά, φροντίστε να καλύψετε όλες τις ερωτήσεις που τυχόν έχετε και κατόπιν σκεφτείτε αν θα το αποδεχθείτε ή όχι. Στην απίθανη περίπτωση που δεν σας προσφερθεί συμβόλαιο, ζητήστε να μάθετε τον λόγο.

Ευκαιρίες εξέλιξης που παρέχονται

Γιατί;
Για κάποιους το να εργάζονται σε ένα σχολείο είναι όνειρο ζωής, για άλλους μια διέξοδος δημιουργικότητας και επαφής με τον τόπο τους, την Ελλάδα ή την Κύπρο, για κάποιους πάλι είναι απλά ένας τρόπος για να συμπληρώνουν το εισόδημά τους ή και συνδυασμός αυτών και άλλων παραγόντων. Προτεραιότητα αποτελούν οι ευκαιρίες εξέλιξης που θα παρασχεθούν τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και σε επαγγελματικό. Ρωτήστε λοιπόν να μάθετε πώς συγκεκριμένα ένα σχολείο έχει προβλέψει για την παροχή αυτών των ευκαιριών για εσάς.

Κατάρτιση/ CPD σεμινάρια

Γιατί;
Ο κόσμος μας αναπτύσσεται με ταχύτατους ρυθμούς και ο τομέας της εκπαίδευσης συνεχώς εξελίσσεται, γίνεται πιο αποτελεσματικός, συνδέεται περισσότερο με την τεχνολογία και τα πολύτιμα εργαλεία που αυτή προσφέρει. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών είναι υψίστης σημασίας ώστε το τελικό αποτέλεσμα να ωφελεί τους μαθητές με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το σχολείο θα πρέπει να παρέχει στους εκπαιδευτικούς τόσο τον χρόνο όσο και προτάσεις για σεμινάρια (δια ζώσης, διαδικτυακά) που να αξίζουν και θα τους βοηθήσουν στο έργο τους.

Αξιολόγηση διδακτικού έργου (πώς, με ποιους τρόπους, πόσο συχνά)

Γιατί;
Η αξιολόγηση είναι ένας αρκετά παρεξηγημένος όρος που αποκτά στο νου των αναγνωστών αρνητικό σημασιολογικό περιεχόμενο. Ίσως γιατί δεν υπήρξε αρκετή φροντίδα ώστε να παρουσιαστούν σαφή, μετρήσιμα, αντικειμενικά κριτήρια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, με σταθερή συχνότητα και με κατάλληλο τρόπο, ενθαρρυντικό και όχι επιθετικό. Οποιοσδήποτε κάνει μια δουλειά, θα πρέπει να γνωρίζει αν την έκανε ελλιπώς, καλώς ή άριστα. Το σχολείο θα πρέπει να έχει σχεδιάσει σαφή κριτήρια για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου καθώς δεν φαίνεται να υπάρχει άλλος τρόπος για την αναγνώριση των όποιων παραλείψεων, σφαλμάτων και τη μελλοντική τους λύση με γνώμονα πάντα το μέγιστο δυνατό όφελος για τους μαθητές. Άλλωστε τα σχολεία δεν υπάρχουν για τους εκπαιδευτικούς αλλά για τους μαθητές.

Καθήκοντα τα οποία δεν καλύπτονται στον πραγματικό χρόνο διδασκαλίας

Γιατί;
Η διδασκαλία στα Παροικιακά σχολεία διαρκεί για περίπου 2-4 ώρες (πραγματικός χρόνος διδασκαλίας) αλλά δεν είναι μόνο ο συγκεκριμένος χρόνος τον οποίο αφιερώνουν οι εκπαιδευτικοί που σέβονται το λειτούργημά τους. Ο χρόνος της προετοιμασίας θα πρέπει επίσης να υπολογιστεί όπως επίσης και ο χρόνος για την επικοινωνία με τους γονείς, τη διόρθωση των εργασιών για το σπίτι (αν δεν πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια του μαθήματος) και οι συναντήσεις με τους υπόλοιπους εκπαιδευτικούς και τον Διευθυντή (συναντήσεις Συλλόγου Διδασκόντων). Αν υπάρχουν κι άλλα καθήκοντα που θέλει να σας αναθέσει το σχολείο (διαχείριση ιστοσελίδας, σχεδιασμός ενημερωτικού δελτίου-newsletter κλπ.), θα πρέπει να τα γνωρίζετε από πριν.

Photo credits: 
School photo created by gpointstudio - www.freepik.com