1.    Επισκέπτεστε τη σελίδα αυτή και επιλέγετε τα εξής:

·       Start now

·       1. Are you a resident of Great Britain (θεωρείστε κάτοικος της Μεγάλης Βρετανίας αν κατοικείτε τουλάχιστον 185 ημέρες ανά έτος): Yes

·       2. What kind of licence do you have? Car or motorcycle

·       3. Where did you pass your test? European Union

·       Κάνετε κλικ στο βήμα 1 – Order form D1

2.    Στη σελίδαDownload and order DVLA forms’ επιλέγετε τα εξής:

·       Start now

·       Κάνετε τικ στην επιλογή D1 – Alternatively you can get a D1 from post Post Offices

·       Κάνετε κλικ στο Continue

·       Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας (Name, Address, Town/City, County, Postcode

·       Κάνετε κλικ στο Order form

3.    Μόλις παραλάβετε ταχυδρομικά τη φόρμα D1, τη συμπληρώνετε με τη βοήθεια του φυλλαδίου οδηγιών ‘How to fill in your Application for a driving licence (D1)’ (θα το λάβετε στον ίδιο φάκελο).

4.    Αφού συμπληρώσετε τη φόρμα, την υπογράψετε και προσθέσετε την ημερομηνία που τη συμπληρώσατε μαζί με τη φωτογραφία προσώπου σας, επισκέπτεστε ένα ταχυδρομικό κατάστημα.

5.    Ζητάτε την έκδοση postal order αξίας £43 προς τη DVLA, Swansea και στην πίσω όψη γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και την ημερομηνία γέννησής σας. Αν έχετε cheque, προσθέτετε το cheque στον φάκελο με τη συμπληρωμένη αίτηση αντί του postal order.

6.    Γράφετε στον φάκελο τη διεύθυνση του παραλήπτη ως DVLA, Swansea, SA99 1BT και στην πίσω όψη του φακέλου τη δική σας διεύθυνση. Προσθέτετε στον φάκελο τη συμπληρωμένη αίτηση, το postal order ή το cheque και το πρωτότυπο ελληνικό δίπλωμα οδήγησης (το οποίο δεν θα σας επιστραφεί καθώς το ανταλλάζετε με το βρετανικό). Καλό είναι να στείλετε τον φάκελο ως tracked και signed for.

Όλα τα παραπάνω βήματα ήταν σωστά στις 30 Μαρτίου 2022. Πριν προχωρήσετε σε οποιαδήποτε ενέργεια, θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τι ισχύει στην επίσημη ιστοσελίδα της Βρετανικής Κυβέρνησης.