Μοιραζόμαστε μαζί σας μια λίστα με τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις και μια σύντομη περιγραφή για τους επίσημους Φορείς που έχουν ως μέλημά τους την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ενιαίος Φορέας Ελληνικής Παροικιακής Εκπαίδευσης (ΕΦΕΠΕ)
Ο ΕΦΕΠΕ είναι εκπαιδευτικός Φορέας αναγνωρισμένος από την Ελληνική Κυβέρνηση στις 17 Απριλίου 1992 (αριθμός πρωτοκόλλου 265) και εδρεύει στο Λονδίνο. Ο σκοπός του είναι η προώθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος των Υπουργείων Παιδείας Ελλάδας και Κύπρου, δηλαδή τη διατήρηση της εθνικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής ταυτότητας των Ελλήνων στο Ηνωμένο Βασίλειο και συντονίζει τις προσπάθειες των σχολείων της Παροικίας στο ΗΒ. 

Κεντρικό Εκπαιδευτικό Συμβούλιο (ΚΕΣ)
Σκοπός του Συμβουλίου είναι η προώθηση της Ελληνικής εκπαίδευσης, που προστατεύει κυρίως την ελληνική γλώσσα, την Ορθόδοξη Χριστιανική θρησκεία και, γενικότερα, την πολιτιστική παράδοση. Επιπλέον, επιβλέπει τα σχολεία του ΚΕΣ και τα βοηθά στην υλοποίηση ενός κοινού εκπαιδευτικού προγράμματος.

Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου 
Το Γραφείο Συντονιστή Εκπαίδευσης Λονδίνου είναι υπηρεσία του Ελληνικού Υπουργείου Παιδείας. Συντονίζει, διοικεί και εποπτεύει την Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στις εξής χώρες: Μ. Βρετανία, Ιρλανδία, Σουηδία, Δανία, Νορβηγία, Φινλανδία, Λιθουανία, Εσθονία, Λετονία. Φροντίζει για την ανάπτυξη και ενίσχυση δραστηριοτήτων διδασκαλίας, προώθησης και καλλιέργειας της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και του κόσμου. Επίσης, διοργανώνει επιμορφωτικές δράσεις για τους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν στα αμιγή σχολεία και τα ΤΕΓ (Τμήματα διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας) στις χώρες εποπτείας του.

Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ)
H Κυπριακή Εκπαιδευτική Αποστολή (ΚΕΑ) Μ. Βρετανίας ιδρύθηκε το 1977 κατόπιν αποφάσεως του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.  Απαρτίζεται από μία Προϊσταμένη – Επιθεωρήτρια και ομάδα 25 προσοντούχων εκπαιδευτικών αποσπασμένων από την Κύπρο που υπηρετούν στα Ελληνικά Παροικιακά Σχολεία (ΕΠΣ) εντός και εκτός Λονδίνου.

Photo credit: 
School photo created by mego-studio - www.freepik.com