Μια συλλογή από τους πλέον χρήσιμους συνδέσμους για εκπαιδευτικούς που ενδιαφέρονται να εργαστούν στην Αγγλία. Μη διστάσετε να προτείνετε κι άλλους συνδέσμους που δεν περιέχονται στη λίστα αλλά τους θεωρείτε ενδιαφέροντες.

Teaching Unions

The Education Union
www.atl.org.uk

National Union of Teachers
www.teachers.org.uk

The Association of All School Leaders
www.naht.org.uk

The Teachers' Union
www.nasuwt.org.uk

Undeb Cenedlaethol Athrawon Cymru (UCAC)
www.athrawon.com


Subject Associations


Association for Language Learning
www.all-languages.org.uk

Association for Science Education
www.ase.org.uk

Association of Teachers of Mathematics
www.atm.org.uk

Geographical Association
www.geography.org.uk

Historical Association
www.history.org.uk

National Association for the Teaching of English
www.nate.org.uk

National Association of Teachers of Religious Education
www.natre.org.uk

The Design and Technology Association
www.data.org.uk

The Economics, Business and Enterprise Association
www.ebea.org.uk


General Teaching Councils


Cyngor y Gweithlu Addysg
www.ewc.wales

GTC for Northern Ireland
www.gtcni.org.uk

GTC for Scotland
www.gtcs.org.uk

Ireland Teaching Council
www.teachingcouncil.ie


Professional


British Council
www.britishcouncil.org

Department for Education
www.gov.uk/dfe

National College for Teaching & Leadership
www.nationalcollege.org.uk

National Governors Association
www.nga.org.uk

Times Educational Supplement: Connect
www.tes.com/uk


Resources


BBC Education
www.bbc.co.uk/education/highlights

Behaviour and Attendance
www.education.gov.uk/schools/pupilsupport/behaviour

National Geographic
www.nationalgeographic.com/uk

Oxfam's Education
www.oxfam.org.uk/education

Teaching Resource Community
www.teachable.uk

Teach with Technology
www.4teachers.org

Teacher Support Network
www.teachersupport.info

Teaching Ideas & Resources
www.teachingideas.co.uk

English Teaching Online
www.teachit.co.uk

TES Resources
www.tes.com/teaching-resources


International Schools


Council of British International Schools
www.cobis.org.uk

Council of International Schools
www.cois.org

European Council of International Schools
www.ecis.org


Research


British Educational Research Association
www.bera.ac.uk

National Foundation for Educational Research
www.nfer.ac.uk


Education News


BBC News - Education
www.bbc.co.uk/news/education

The Guardian Newspaper
www.theguardian.com/education

The Independent - Education News
www.independent.co.uk/news/education

Times Educational Supplement
www.tes.com/news/school-news


Special Educational Needs


British Dyslexia Association
www.bdadyslexia.org.uk

Centre for Micro-Assisted Communication
www.cenmac.com

European Agency for Special Needs and Inclusive Education
www.european-agency.org

Inclusive Technology
www.inclusive.co.uk

National Autistic Society
www.autism.org.uk

Potential Plus UK
www.potentialplusuk.org

SENSITE - Special Education Needs Resources
www.sensite.co.uk


SERI: Special Education Resources on the Internet
www.seriweb.com