Ήρθε η στιγμή που περιμένατε! Έχετε το QTS, το DBS και αρκετή υπομονή ώστε να αναζητήσετε το κατάλληλο σχολείο στο οποίο θα υποβάλλετε την αίτησή σας για μια θέση εργασίας. Είστε σίγουροι για τον τύπο του σχολείου στο οποίο θέλετε να εργαστείτε; Το άρθρο αυτό συγκεντρώνει αρκετούς τύπους σχολείων στην Αγγλία ώστε να πάρετε τη σωστή απόφαση για το επαγγελματικό σας μέλλον.Γνωρίζοντας τα χαρακτηριστικά του κάθε σχολείου, μπορεί να σας γλιτώσει από απογοήτευση, χαμένο χρόνο και κόπο. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν...

1. Academies

Πρόκειται για ανεξάρτητα σχολεία, χρηματοδοτούμενα απευθείας από την Κυβέρνηση και όχι από την Τοπική Αρχή. Μπορούν να θέτουν μόνα τους τις ημερομηνίες για το κάθε τρίμηνο και, αν θέλουν, τους επιτρέπεται να μην ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα σπουδών.

2. City Technology Colleges

Πρόκειται για ανεξάρτητα σχολεία σε αστικές περιοχές, χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση και είναι δωρεάν για τους μαθητές. Δίνουν έμφαση στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας.

3. Community Schools

Θα πρέπει να ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα σπουδών και ελέγχονται από το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο.

4. Faith Schools

Θα πρέπει να ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα σπουδών αλλά μπορούν να επιλέγουν τι θα διδάσκουν στα Θρησκευτικά.

5. Foundation Schools

Όπως τα Community Schools, χρηματοδοτούνται από το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο αλλά διοικούνται από ένα Διοικητικό όργανο (Governing Body) και έχουν τη δυνατότητα να αλλάξουν τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν.

6. Free Schools

Χρηματοδοτούνται από την Κυβέρνηση, έχουν περισσότερο έλεγχο ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους και ως εκ τούτου μπορούν να καθορίζουν τα δικά τους μισθολόγια, να αλλάζουν τη διάρκεια των τριμήνων και τις ημέρες και μπορούν, αν θέλουν, να μην ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα σπουδών.

7. Grammar Schools

Τη διαχείριση έχουν το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο, ένα Διοικητικό όργανο ή ένα Trust. Η πλειοψηφία ή το σύνολο των μαθητών που εγγράφονται στα σχολεία αυτά βασίζεται στην ακαδημαϊκή τους ικανότητα, δηλαδή στις επιδόσεις τους στα μαθήματα. Οι ενδιαφερόμενοι μαθητές συνήθως θα πρέπει να δώσουν εισαγωγικές εξετάσεις.

8. Private or Independent Schools

Τα σχολεία αυτά χρεώνουν δίδακτρα στους μαθητές τους (τα οποία μπορεί να είναι 11.000 λίρες τον χρόνο ή και περισσότερα) και, αν θέλουν, μπορούν να μην ακολουθούν το εθνικό πρόγραμμα σπουδών.

9. Pupil Referral Units (PRUs)

Τα σχολεία αυτά διδάσκουν μαθητές οι οποίοι δεν είναι σε θέση να παρακολουθήσουν τα μαθήματα ενός mainstream σχολείου. Οι λόγοι για τους οποίους κάποιος μαθητής δεν μπορεί να παρακολουθήσει τα μαθήματα ενός mainstream σχολείου μπορεί να είναι: επειδή έχουν μια μικρής ή μεγαλύτερης διάρκειας αρρώστια, έχουν αποβληθεί από τα υπόλοιπα σχολεία ή περιμένουν μια θέση για τα υπόλοιπα σχολεία (new starters).

10. Sixth-form Colleges

Μαθητές ηλικίας από 16 έως 19 ετών παρακολουθούν τα συγκεκριμένα σχολεία για να μελετήσουν 3-4 μαθήματα σε επίπεδο AS και A-Level.

11. Special Schools

Τα σχολεία αυτά είναι ουσιαστικά σχολεία ειδικής αγωγής με μαθητές που έχουν διαγνωστεί ως SEN (Special Education Needs).

12. State Boarding Schools

Πρόκειται για χρηματοδοτούμενα σχολεία από την Κυβέρνηση που παρέχουν δωρεάν εκπαίδευση αλλά χρεώνουν για τη διαμονή και τη διατροφή των μαθητών. Τα περισσότερα State boarding Schools είναι Academies αλλά μερικά είναι Free Schools ή διοικούνται από το Τοπικό Δημοτικό Συμβούλιο.

13. Voluntary Schools

Πρόκειται για χρηματοδοτούμενα από την Κυβέρνηση σχολεία στα οποία μια Φιλανθρωπική οργάνωση ή ένα Trust ασκούν επιρροή για το πώς θα πρέπει να διοικείται το σχολείο.