Ένας από τους φόβους των Ελλήνων εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να εργαστούν σε κάποιο Αγγλικό σχολείο είναι ο φόρτος εργασίας, τα καθήκοντα και οι υποχρεώσεις που θα αναλάβουν και αν, τελικά, θα καταφέρουν να τα βγάλουν πέρα μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Ας φτιάξουμε λοιπόν μαζί τη λίστα όλων όσων απαιτούνται ως το ελάχιστο από τους εκπαιδευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (KS3-KS4, Year 7-11).

Διάφορες έρευνες που έχουν γίνει για την εργασιακή πραγματικότητα ενός εκπαιδευτικού στην Αγγλία (ανεξαρτήτως της χώρας προέλευσής τους) καταλήγουν στο ίδιο συμπέρασμα: αρκετές ώρες εργασίες πέρα από τη σχολική αίθουσα και το σχολικό περιβάλλον, χαμηλές οικονομικές απολαβές σε σχέση με τις ώρες εργασίας και με άλλα επαγγέλματα, εξαιρετική γραφειοκρατία και απογοήτευση ότι δεν καταφέρνουν να ανταποκριθούν στα καθήκοντά τους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο (πάντα θα υπάρχει κάτι που θα ξεφύγει, κάτι που θα τους απογοητεύσει, κάτι που θα τους στερήσει το αίσθημα ότι πέτυχαν τους στόχους τους).

Μια απλή αναζήτηση στο Google με όρους όπως 'Teachers in England', φέρνει στην οθόνη σας πλήθος διάφορων άρθρων και ερευνών που έχουν αρκετά αποθαρρυντικούς (αλλά παράλληλα και τόσο αληθινούς) τίτλους. Ενδεικτικά μοιράζομαι μαζί σας μερικούς από αυτούς:

Τα παραπάνω άρθρα φιλοξενούνται σε έγκριτα μέσα ενημέρωσης όπως ο Guardian, το BBC και η Independent που δεν έχουν άλλωστε λόγο να υπερβάλλουν για τις συνθήκες που επικρατούν στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού στην Αγγλία.
Ποιες είναι λοιπόν οι υποχρεώσεις και τα καθήκοντα στη λίστα ενός εκπαιδευτικού Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης;
  1. Προγραμματισμός μαθημάτων (Lesson planning)
Τις περισσότερες φορές ο προγραμματισμός των μαθημάτων γίνεται με βάση το πλάνο που έχει σχεδιαστεί από τον Επικεφαλής του μαθήματος (Subject Leader ή Head of Department) το οποίο είναι αναλυτικότατο και περιέχει τόσο τους στόχους (Learning objectives), το περιεχόμενο (Content), τα υλικά που μπορούν να αξιοποιηθούν (resources) και τις εργασίες για το σπίτι (homework). Το πλάνο αυτό λέγεται Scheme of Work και πρέπει να είναι διαθέσιμο σε κάθε σχολείο για κάθε μάθημα. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το πλάνο αυτό στις ανάγκες των μαθητών του ανά τάξη.

2. Εργασίες για το σπίτι (Homework)
Οι εργασίες για το σπίτι θα πρέπει να σχετίζονται πάντα με το περιεχόμενο του μαθήματος. Ανακοινώνονται στους μαθητές συνήθως στα τελευταία λεπτά του μαθήματος αλλά μετά ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να τις αναρτήσει στα διάφορα συστήματα του σχολείου για να ενημερωθούν οι μαθητές που έλειπαν από το μάθημα, οι γονείς και η ομάδα διοίκησης του σχολείου (Senior Leadership Team).

3. Markbooks
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει και να ανανεώνει αρχεία με τα στοιχεία των μαθητών, διάφορες παρατηρήσεις (π.χ. SEN) γι' αυτούς και τις επιδόσεις τους σε κάθε μάθημα ή/ και εργασία για το σπίτι.

4. Αναφορές (Reports)
Κάθε τρίμηνο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να συντάσσει για τον κάθε μαθητή του μία παράγραφο με τις επιδόσεις του. Επίσης, για τον κάθε μαθητή δύο σημεία τα οποία θα πρέπει να βελτιώσει στο μάθημά του (πού θα πρέπει να εστιάσει την προσοχή του). Οι αναφορές αυτές είναι πολύ σημαντικές και αποστέλλονται στους γονείς μαζί με βαθμολογία του κάθε μαθητή για τα εξής τρία θέματα: προσπάθεια (effort), οργάνωση (organisation) και επίτευξη στόχων στο μάθημα/ επίδοση (attainment).

5. Πλάνο τάξης (Seating plan)
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει ένα πλάνο με τις θέσεις των μαθητών του σε κάθε τάξη. Στο πλάνο αυτό θα πρέπει να αναφέρει συγκεκριμένες στρατηγικές για να βοηθήσει τον κάθε μαθητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων του. Κατά τη διάρκεια της χρονιάς, μπορεί να τροποποιήσει αυτό το πλάνο αλλά και τις στρατηγικές.

6. Συναντήσεις με γονείς (Parents' evenings)
Τουλάχιστον μία φορά το τρίμηνο ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρίσταται στις συναντήσεις με τους γονείς οι οποίες αρχίζουν λίγη ώρα μετά τη λήξη της σχολικής ημέρας μέχρι τις 20.00-21.00. Κάθε Year group έχει διαφορετικό Parents' evening day.

7. Open Days
Τουλάχιστον μία φορά τον χρόνο κάθε σχολείο ανοίγει τις πόρτες του και προσκαλεί γονείς που ενδιαφέρονται να εγγράψουν τους μαθητές τους στο συγκεκριμένο σχολείο. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ετοιμάσει διάφορες δραστηριότητες για τους υποψήφιους μαθητές που θα επισκεφτούν το σχολείο και να είναι έτοιμος να απαντήσει σε κάθε ερώτηση που πιθανόν να έχουν οι γονείς για το μάθημα που διδάσκει. Η εκδήλωση αυτή διαρκεί περίπου μέχρι τις 20.00-21.00.

8. Meetings (Faculty, Department, Staff briefing)
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να παρίσταται σε συναντήσεις όλων των εκπαιδευτικών του σχολείου (συνήθως μία φορά την εβδομάδα), σε συναντήσεις που αφορούν το τμήμα του (για παράδειγμα αν διδάσκει κάποια ξένη γλώσσα, στο Τμήμα Ξένων Γλωσσών, συνήθως ανά 15 ημέρες) και σε συναντήσεις που αφορούν το μεγαλύτερο τμήμα στο οποίο εντάσσεται το Τμήμα του (παράδειγμα: στο Τμήμα των Αγγλικών, Ξένων Γλωσσών και Κλασσικών Σπουδών εντάσσονται τα αντίστοιχα τρία υπο-τμήματα).

9. Έλεγχος των τετραδίων των μαθητών (Marking of the exercise books)
Στο τέλος κάθε εβδομάδας ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να διορθώνει ό,τι έχουν γράψει οι μαθητές στα τετράδιά τους καθώς και τις εργασίες για το σπίτι. Όσο εύκολο κι αν ακούγεται η διαδικασία του ελέγχου/ βαθμολόγησης θα πρέπει να γίνει με συγκεκριμένα κριτήρια που θέτει το κάθε σχολείο και είναι αρκετά χρονοβόρα.

10. Καθήκοντα (Duties)
Όπως και στην Ελλάδα ο κάθε εκπαιδευτικός έχει κάποια καθήκοντα να επιτελέσει πέρα από αυτά της διδασκαλίας. Τα καθήκοντα μπορεί να πάρουν διάφορες μορφές (ενδεικτικά παραδείγματα: επιτήρηση των μαθητών κατά τη διάρκεια του διαλείμματος, επιβίβαση των μαθητών στα λεωφορεία μετά τη λήξη των μαθημάτων). Στα ιδιωτικά σχολεία ο εκπαιδευτικός δεν πληρώνεται για τα καθήκοντα αλλά στα δημόσια σχολεία πληρώνεται.

11. Assemblies (αν ο εκπαιδευτικός είναι Form Tutor)
Αν ο εκπαιδευτικός έχει στην ευθύνη του μία ομάδα μαθημάτων (Form Group) τότε είναι υπεύθυνος για τις παρουσιάσεις που αφορούν συγκεκριμένες θεματικές, τις επιδόσεις τους στο σύνολο των μαθημάτων κ.ά. Επίσης, είναι υπεύθυνος για ζητήματα safeguarding και pastoral.

12. Εκδρομές/ Ταξίδια
Ενδεχομένως να ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό να συνοδεύσει μαθητές σε εκδρομές ή ταξίδια (εντός ή εκτός της Αγγλίας) για τα οποία δεν πληρώνεται.

13. Extra-curricular

Ανάλογα με το κάθε σχολείο, μπορεί να ζητηθεί από τον εκπαιδευτικό να οργανώσει και να συντονίσει ένα club (είτε lunch club είτε after school club) με μια πολύ συγκεκριμένη θεματική (για παράδειγμα εκμάθησης της Ιταλικής γλώσσας ή ενίσχυσης των μαθητών στα Αγγλικά), κάτι για το οποίο ο εκπαιδευτικός δεν πληρώνεται.