Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο: «Σταματήστε τη φτώχεια τώρα!». Αυτό είναι το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού (www.2010againstpoverty.eu/) που κήρυξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική προεδρία της Ε.Ε. Πρόκειται για μια εκστρατεία, η οποία στοχεύει να θέσει την καταπολέμηση της φτώχειας, που επηρεάζει άμεσα έναν στους έξι ευρωπαίους, στο προσκήνιο της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια του 2010.

Μετά το Ευρωπαϊκό Έτος 2009 Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ευρωπαίων με σχεδόν 80 εκατομμύρια (16% του συνολικού πληθυσμού) από αυτούς να ζουν υπό την απειλή της φτώχειας, δηλαδή να αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια και να ζουν χωρίς αυτά που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένα, και βασιζόμενη στη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης, ένωσε τις δυνάμεις της με τα κράτη μέλη και επικεντρώνει τις ενέργειες και το ενδιαφέρον της στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το να ζει κάποιος στη φτώχεια σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει ένα σύνολο προβλημάτων: μπορεί να μην έχει αρκετά χρήματα να διαθέσει σε τρόφιμα και ρουχισμό, να είναι αντιμέτωπος με κακές συνθήκες στέγασης ή ακόμα και να είναι άστεγος. Φτώχεια, επίσης, σημαίνει να είναι ο πολίτης αντιμέτωπος με περιορισμένες επιλογές όσον αφορά στον τρόπο ζωής του, οι οποίες πιθανόν να καταλήξουν σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2009, 24% των πολιτών θεωρούν κάποιον φτωχό όταν οι πόροι του είναι τόσο περιορισμένοι που δεν μπορεί να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία στην

οποία ζει. 22% των ερωτηθέντων θεωρούν φτώχεια την αδυναμία να ανταπεξέλθει κάποιος οικονομικά στα βασικά απαραίτητα αγαθά, ενώ 21% θεωρούν φτώχεια την εξάρτηση από φιλανθρωπία ή δημόσιες επιδοτήσεις. Μια σημαντική μειονότητα (18%) πιστεύει ότι κάποιος είναι φτωχός όταν έχει μηνιαίως για να ζήσει λιγότερους πόρους από αυτούς που ορίζει το κατώτατο όριο φτώχειας. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (73%) νιώθουν ότι η φτώχεια στη χώρα τους είναι εκτεταμένη. Ωστόσο, η αντίληψη που επικρατεί σχετικά με την ένταση του φαινομένου διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στην χώρα μας, περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους (54%) πιστεύουν ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί έντονα. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αυτής είναι ότι αν την Ευρώπη, το 53% των πολιτών νιώθουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις τους είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την μείωση και την πρόληψη της φτώχειας, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Στον δύσκολο και απαιτητικό αγώνα κατά της φτώχειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλοντας να έχει ως συμμάχους πέρα από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους πολίτες, έχει ορίσει ως κατευθυντήρια αρχή του Έτους 2010 να δώσει φωνή στις ανησυχίες των πολιτών, οι οποίοι αναγκάζονται να βιώσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εμπνεύσει κάθε Ευρωπαίο πολίτη και άλλους ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν με τα σημαντικά αυτά θέματα.

Στόχος του Έτους αυτού είναι, επίσης, να θέσει υπό αμφισβήτηση στερεότυπα και συλλογικές αντιλήψεις που επικρατούν σχετικά με τη φτώχεια. Με την αξιοποίηση των αρχών αλληλεγγύης και συνεργασίας της Ε.Ε., το Έτος 2010 πρόκειται να αφυπνίσει το κοινό στον αγώνα για την καταπολέμηση των αιτιών της φτώχειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικοί εταίροι θα συνεργαστούν με τις συμμετέχουσες χώρες καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να πραγματοποιήσουν σειρά δραστηριοτήτων σε όλη τη διάρκεια του 2010. Τον Ιανουάριο και το Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν δύο διασκέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια καλλιτεχνική πρωτοβουλία θα δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ ατόμων τα οποία βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα, ημερίδες κατάρτισης θα δώσουν νέες ιδέες σε Μ.Μ.Ε. και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τα σύνθετα αυτά θέματα.

Σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και σε Νορβηγία και Ισλανδία, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν εκστρατείες και ενημερωτικά σεμινάρια σε σχολεία με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Θα δημιουργηθούν ταινίες, περιοδικά και ενημερωτικό υλικό προκειμένου να γίνει κατανοητό στο κοινό ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζουν τις κοινότητές τους και προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματα τους όσοι πλήττονται άμεσα από τη φτώχεια. Πολίτες που βιώνουν τη φτώχεια μαζί με υψηλά πρόσωπα θα είναι πρεσβευτές της εκστρατείας, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή και αξιοπιστία των δραστηριοτήτων του Έτους και καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει.

Το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 πλαισιώνεται από έναν δικτυακό τόπο (www.2010againstpoverty.eu/), ο οποίος περιλαμβάνει πλατφόρμα εταίρων για την τόνωση της δικτύωσης και των κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ βασικών παραγόντων, πληροφορίες για το έτος, για τις συμμετέχουσες χώρες, εκδηλώσεις, έκθεση πολυμέσων, επικοινωνιακό υλικό, έκθεση φωτογραφιών και βίντεο, δημοσκοπήσεις και λίστα με τελευταία νέα της εκστρατείας.