Οι φιλότιμες προσπάθειες, οι γνώσεις, οι εμπειρίες, η δύναμη και η φωνή των εθελοντών γιορτάζονται σήμερα, όπως κάθε χρόνο τέτοια μέρα, στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού 2009!

Θεωρώ ότι ο εθελοντισμός είναι η απάντηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδιεξόδων των πολιτών και του κοινωνικού συνόλου κατ’ επέκταση. Πιο συγκεκριμένα ο εθελοντισμός αποτελεί στοιχείο καλής διακυβέρνησης και ανάπτυξης και είναι ένα σημαντικό μέσο με το οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν τις υποχρεώσεις τους ως πολίτες, με στόχο τη δημιουργία και διατήρηση μιας σταθερής και συγκροτημένης κοινωνίας. Με άλλα λόγια ο εθελοντισμός κάνει τους ανθρώπους να ενεργούν για το γενικό καλό της κοινωνίας, δημιουργεί δεσμούς εμπιστοσύνης, ενθαρρύνει την συνεργασία και ουσιαστικά προάγει το κοινωνικό κεφάλαιο.

Στο πλαίσιο αυτό, ο εθελοντισμός βοηθά να ενσωματωθούν στην κοινωνία άτομα που έχουν μείνει στο περιθώριο και είναι αποκλεισμένα. Για παράδειγμα, άτομα με ειδικές ανάγκες που συμμετέχουν στον εθελοντισμό μεταβάλλουν το αρνητικό στερεότυπο ότι είναι απλά παθητικοί αποδέκτες πρόνοιας.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο εθελοντισμός προσφέρει στους νέους ευκαιρίες για προσωπική βελτίωση και τους παρέχει ταυτόχρονα πολύτιμες βάσεις για την εξάσκηση των δικαιωμάτων τους ως πολίτες.

Επιπρόσθετα, ο εθελοντισμός παίζει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην προώθηση της πλήρους απασχόλησης, αφού ενισχύει την αυτοπεποίθηση αυτών που αναζητούν εργασία, παρέχοντάς τους πρόσβαση σε χώρους εργασίας και δίνοντάς τους την ευκαιρία να αναπτύξουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην αγορά εργασίας.

Τέλος, ο εθελοντισμός αυξάνει την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχει το κράτος, αφού πολλές από τις εργασίες που αναλαμβάνουν εθελοντικά οι άνθρωποι, όπως για παράδειγμα η παροχή συμβουλών, η κατασκευή ενός πολιτιστικού κέντρου σε μια πόλη, είναι πολύτιμα βοηθήματα στις υπηρεσίες που μπορεί να παρέχει ο κρατικός μηχανισμός.

Συνεπώς, είναι έκδηλο ότι ο εθελοντισμός δυναμώνει τα άτομα, προωθεί την αλληλεγγύη, ενθαρρύνει τη συμμετοχή, ενισχύει την κοινωνική συνοχή, συνεισφέρει στην εξεύρεση λύσεων σε σημαντικά κοινωνικά θέματα και προστατεύει τα ευάλωτα στρώματα των πληθυσμών από την οικονομική, κοινωνική και πολιτική περιθωριοποίηση.

Με τις θερμότερες ευχές για μια χαρούμενη, δυναμική και γεμάτη προκλήσεις Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντισμού 2009!