Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας».Η Ευρωπαϊκή Ένωση δίνει καθημερινά τη δυνατότητα σ’ όλους τους πολίτες της να μετακινηθούν, να σπουδάσουν, να εργαστούν και να κάνουν διακοπές σε οποιοδήποτε από τα κράτη-μέλη της αποφεύγοντας πολλές από τις δυσκολίες ή τα προβλήματα που αποτελούσαν ανασταλτικό παράγοντα για την κινητικότητα πριν την ύπαρξη και την διεύρυνση της Ένωσης. Τι γίνεται όμως σε περίπτωση ατυχήματος ή προβλήματος υγείας που πιθανόν να προκύψει στο εξωτερικό;

Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δίνει την απάντηση καθώς διευκολύνει άτομα από τα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και από την Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία και την Ελβετία να έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης στη διάρκεια προσωρινών επισκέψεων στο εξωτερικό!

Η κάρτα αυτή εξασφαλίζει ότι ένα άτομο θα έχει την ίδια πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη του δημόσιου τομέα (π.χ. έναν γιατρό, ένα φαρμακείο, ένα νοσοκομείο ή ένα κέντρο υγειονομικής περίθαλψης) με τους υπηκόους της χώρας την οποία επισκέπτεται. Εάν πρέπει να λάβει ιατρική φροντίδα σε μια χώρα που επιβάλλει χρεώσεις για την υγειονομική περίθαλψη, πρακτική που εφαρμόζεται συχνά στο εξωτερικό, θα αποζημιωθεί είτε αμέσως είτε μετά την επιστροφή στη χώρα του. Το σκεπτικό είναι να του προσφερθεί η περίθαλψη που χρειάζεται ώστε να μπορέσει να συνεχίσει την παραμονή του.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη κάρτα δεν καλύπτει τα έξοδα υγειονομικής περίθαλψης ενός ατόμου ενώ είναι στο εξωτερικό αν ταξιδεύει με σκοπό τη θεραπευτική αγωγή για ασθένεια ή τραύμα που είχε προτού ταξιδέψει. Επίσης, η κάρτα δεν καλύπτει έξοδα για φορείς παροχής υγειονομικής περίθαλψης του ιδιωτικού τομέα.

Ερωτήσεις και απαντήσεις σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας

Πώς μπορώ να αποκτήσω την κάρτα;
Μπορείτε να αποκτήσετε την κάρτα αυτή κάρτα επικοινωνώντας με τον τοπικό φορέα ασφάλισης ασθένειας δεδομένου ότι κάθε μεμονωμένη χώρα είναι υπεύθυνη για την έκδοση και τη διανομή της κάρτας στη δική της επικράτεια.

Ποιος μπορεί να ωφεληθεί από την κάρτα;
Για να δικαιούστε την κάρτα, πρέπει να είστε ασφαλισμένοι ή να καλύπτεστε από ένα κρατικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης σε οποιοδήποτε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Ισλανδία, το Λιχτενστάιν, τη Νορβηγία ή την Ελβετία. Κάθε μέλος ξεχωριστά μιας οικογένειας που ταξιδεύει πρέπει να έχει τη δική του κάρτα.

Ποιες πληροφορίες αναγράφονται στην κάρτα;
Τα μόνα προσωπικά στοιχεία που αναγράφονται στην κάρτα είναι το ονοματεπώνυμο του κατόχου της κάρτας, ο προσωπικός αριθμός ταυτότητας και η ημερομηνία γέννησης. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας δεν περιέχει ιατρικά δεδομένα.

Για πόσο διάστημα ισχύει η κάρτα;
Αυτό ποικίλλει από χώρα σε χώρα και είναι καλύτερο να το ελέγξετε όταν επικοινωνήσετε με τον τοπικό ασφαλιστικό φορέα για να αποκτήσετε την κάρτα.

Τι είδους μέτρα πρέπει να λάβω αν ο τοπικός φορέας αρνηθεί να μου χορηγήσει μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας;
Εάν ζητήσετε την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, ο τοπικός ασφαλιστικός σας φορέας είναι υποχρεωμένος να σας τη χορηγήσει, διαφορετικά, αν η κάρτα δεν είναι αμέσως διαθέσιμη, οφείλει να σας χορηγήσει ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Εάν δεν τη χορηγήσει, έχετε το δικαίωμα να ασκήσετε προσφυγή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (http://ec.europa.eu) μπορεί να σας δώσει πληροφορίες για το πώς μπορείτε να εφαρμόσετε τα δικαιώματά σας και προτείνει να επικοινωνήσετε με το κέντρο Solvit (http://ec.europa.eu/solvit/) με την πρώτη ευκαιρία για να μάθετε πώς να υποβάλλετε μια καταγγελία.

Τι γίνεται αν ταξιδεύω χωρίς την κάρτα και χρειαστώ ιατρική θεραπευτική αγωγή;
Εάν προκύψει ανάγκη, θα λάβετε την περίθαλψη που είναι απαραίτητη ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε τις διακοπές σας χωρίς να χρειαστεί να επιστρέψετε στην πατρίδα σας για θεραπεία. Ωστόσο, πρέπει να θυμάστε ότι η κάρτα θα διευκολύνει την πρόσβασή σας σε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη επιτόπου ή την επιστροφή των εξόδων σας αν σας έχει ζητηθεί να τα προκαταβάλλετε.

Μπορεί ένας γιατρός να αρνηθεί να μου χορηγήσει θεραπευτική αγωγή αν έχω ξεχάσει την κάρτα μου;
Σύμφωνα με την ιατρική δεοντολογία, ένας γιατρός δεν μπορεί να αρνηθεί να σας χορηγήσει αγωγή αν η κατάσταση της υγείας σας το απαιτεί. Ωστόσο, δεν υπάρχει καμία εγγύηση ότι τα έξοδά σας θα επιστραφούν με τους ίδιους όρους που θα ίσχυαν αν μπορούσατε να αποδείξετε ότι έχετε κοινωνική ασφάλιση εκείνη την περίοδο παρουσιάζοντας την κάρτα ή το ισοδύναμο έγγραφό της. Ο γιατρός ή το θεραπευτικό ίδρυμα μπορεί να σας ζητήσει να καταβάλλετε το σύνολο των εξόδων ή να προκαταβάλλετε ένα μέρος αυτών, τα οποία δεν θα είχαν ζητηθεί από άτομο ασφαλισμένο στο ίδιο κράτος μέλος. Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, ο τοπικός ασφαλιστικός φορέας μπορεί να σας βοηθήσει αποστέλλοντάς σας με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης, που σας παρέχει την ίδια προστασία με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας.

Σε ποιες εξετάσεις και σε ποια είδη θεραπείας έχουν πρόσβαση οι φοιτητές και οι αποσπασμένοι εργαζόμενοι;
Αυτές οι δύο κατηγορίες ατόμων (φοιτητές και αποσπασμένοι εργαζόμενοι) λαμβάνουν μια Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας η οποία, στην περίπτωσή τους, αντικαθιστά το έντυπο Ε128. Η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας τους παρέχει πρόσβαση στην αναγκαία περίθαλψη, αφού ληφθεί υπόψη η διάρκεια παραμονής τους. Στην περίπτωση απόσπασης ή σπουδών, η περίοδος μπορεί να είναι σχετικά μεγάλη και το κόστος της θεραπείας που καλύπτεται μπορεί να είναι μεγαλύτερο απ’ ό,τι για έναν τουρίστα που μένει μόνο λίγες ημέρες.

Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω την κάρτα για να κανονίσω την επιστροφή μου στην πατρίδα αν υποστώ σοβαρό ατύχημα ή σοβαρή ασθένεια;
Η κάρτα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να αποκτήσετε ευκολότερη πρόσβαση σε ιατρική θεραπευτική αγωγή αλλά δεν έχει καμία σχέση με τον επαναπατρισμό. Η κάρτα δεν θα σας βοηθήσει να επιστρέψετε στην πατρίδα σας δωρεάν αν προσβληθείτε από σοβαρή ασθένεια ή έχετε σοβαρό ατύχημα. Γι’ αυτή την κατάσταση, θα χρειαστείτε ξεχωριστή ασφαλιστική κάλυψη.

Εάν πάσχω από χρόνια ιατρική πάθηση για την οποία πρέπει να επισκέπτομαι τον γιατρό τακτικά και θέλω να πάω σε άλλο κράτος μέλος για προσωρινή παραμονή, η Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας θα με καλύψει για την ιατρική θεραπευτική αγωγή εκεί;
Ναι, αν πάσχετε από χρόνια ιατρική πάθηση (για παράδειγμα, στις περιπτώσεις άσθματος, διαβήτη ή καρκίνου), στη διάρκεια της προσωρινής παραμονής σας σε άλλο κράτος μέλος, έχετε δικαίωμα σε κάθε αγωγή που κρίνεται απαραίτητη, λαμβάνοντας υπόψη την ιατρική κατάστασή σας.

Ωστόσο, αν η ιατρική κατάστασή σας σημαίνει ότι χρειάζεστε ειδική ιατρική παρακολούθηση και ιδίως εξειδικευμένες τεχνικές ή εξοπλισμό (π.χ. θεραπεία αιμοκάθαρσης), ενδεχομένως να πρέπει να οργανώσετε την παραμονή σας εκ των προτέρων ώστε να εξασφαλίσετε την πρόσβαση στον εξοπλισμό ή τη θεραπεία που θα χρειαστείτε. Μπορείτε να το κάνετε επικοινωνώντας με την τοπική ειδική ιατρική μονάδα στη χώρα που θα επισκεφτείτε προτού φύγετε από τη δική σας χώρα.

Τι πρέπει να κάνω αν πριν ή στη διάρκεια της επίσκεψής μου, ξαφνικά συνειδητοποιήσω ότι έχω ξεχάσει ή έχω χάσει την κάρτα μου;
Εάν έχετε ξεχάσει ή έχετε χάσει την κάρτα σας, μπορείτε να ζητήσετε από τον τοπικό φορέα σας να σας στείλει με φαξ ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ένα πιστοποιητικό προσωρινής αντικατάστασης. Αυτό θα σας προσφέρει τα ίδια δικαιώματα με την κάρτα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας:

Σταδίου 29, 101 10, Αθήνα

Τηλ. 3368000, fax: 3368012, 3368025Αν, λοιπόν, πρόκειται να φύγετε για διακοπές, επαγγελματικό ταξίδι ή σύντομη ανάπαυλα ή έχετε σκοπό να σπουδάσετε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει την Ευρωπαϊκή Κάρτα Ασφάλισης Ασθένειας. Με αυτόν τον τρόπο θα εξοικονομήσετε χρόνο, φασαρία και χρήματα αν αρρωστήσετε ή τραυματιστείτε ενώ βρίσκεστε στο εξωτερικό.