Ναι! Για μια ακόμη φορά μου δόθηκε η δυνατότητα να λάβω μέρος σε μια δυναμική, ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη ενημερωτική εκστρατεία που διοργάνωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής και το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής με κεντρικό μήνυμα «Πάρε – Φόρα – Εξετάσου!» στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του AIDS!


Μαζί με τους υπόλοιπους εθελοντές της εθελοντικής ομάδας ευαισθητοποίησης για κοινωνικά θέματα του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής και του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής ενημερώσαμε περισσότερους από 3.000 συνομιλήκους μας σε μέρη όπου αυτοί σπουδάζουν, γευματίζουν, διασκεδάζουν, συζητούν και χαλαρώνουν με την παρέα τους για την σημασία της προφύλαξης κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής και την ειδική εξέταση σε περίπτωση σεξουαλικής επαφής χωρίς προφύλαξη.


Το ενημερωτικό υλικό περιελάβανε σύντομο τεστ γνώσεων για τον ιό HIV/AIDS και χρήσιμες πληροφορίες όπως στοιχεία επικοινωνίας των Εθνικών Κέντρων Αναφοράς AIDS σ’ όλη τη χώρα, καθώς και προφυλακτικά σε ειδικό πορτοφολάκι.

Οι νέοι που ενημερώθηκαν μέσω της καμπάνιας αυτής ήταν ιδιαίτερα ενθουσιώδεις και έδειξαν ενδιαφέρον για την ανάληψη εθελοντικών πρωτοβουλιών, όπως η συγκεκριμένη, επισημαίνοντας παράλληλα την σημασία της σωστής, έγκυρης και δίχως προκαταλήψεις ενημέρωσης για ευαίσθητα ζητήματα, όπως οι ασφαλείς σεξουαλικές επαφές.