Θέλοντας να μοιραστώ τις απόψεις μου για το εργασιακό περιβάλλον στην Ελλάδα με νέους της υπόλοιπης Ευρώπης μέσω του πολυγλωσσικού διαδικτυακού περιοδικού “Cafebabel”, πήρα μέρος σ’ ένα σχετικό αφιέρωμα με το παρακάτω κείμενο.

[Ακολουθεί η πλήρης μορφή του κειμένου στα Ελληνικά και τα Αγγλικά και οι σύνδεσμοι προς τις μεταφράσεις αποσπάσματός του στα Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Ισπανικά  και Πολωνικά που έχουν δημοσιευτεί στο “Cafebabel”]

Πέραν της πολυσυζητημένης οικονομικής κρίσης που πλήττει όλες τις χώρες του κόσμου και ιδιαίτερα τις πιο ανεπτυγμένες, η έλλειψη θέσεων εργασίας και η ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού για την μέριμνα στα εργασιακά δεδομένα για τους νέους αποτελεί σφήνα στους αρμούς της ελληνικής κοινωνίας.

Ισχυρή πολιτική βούληση για την αλλαγή των όρων που επικρατούν και διαιωνίζονται σαν κληροδότημα στην αγορά εργασίας, μέριμνα για τους άνεργους νέους, βελτιωτικές προτάσεις που θα θέσουν τα θεμέλια για την επίλυση του προβλήματος δεν υπάρχουν και φυσικά η κάθε προσπάθεια μεμονωμένων επιχειρήσεων-ιδιωτών πέφτει στο κενό. Έτσι, οι νέοι καλούνται αφού ολοκληρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευση διάρκειας 9 χρόνων είτε να ακολουθήσουν τον δρόμο για την απόκτηση Πανεπιστημιακού Τίτλου Σπουδών, κάτι που μεταφράζεται σε επιπλέον 6 χρόνια πάνω από βιβλία και σημειώσεις, είτε να ακολουθήσουν τον δρόμο της εργασίας ή καλύτερα της σκληρής δουλείας, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, χωρίς ικανοποιητικές αποδοχές, χωρίς ασφάλιση, χωρίς ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, μην γνωρίζοντας αν θα έχουν την δουλειά την επόμενη ημέρα.

Το κλίμα αυτό της ανασφάλειας και της αβεβαιότητας δεν φαίνεται όμως να είναι καλύτερο και γι’ αυτούς που έχουν ακολουθήσει τον δρόμο της γνώσης, αφού το πτυχίο δεν εξασφαλίζει τίποτα χωρίς τις κατάλληλες «γνωριμίες» σε θέσεις-κλειδιά, την υιοθέτηση παθητικής στάσης στα προβλήματα του κοινωνικού συνόλου, τους ανεπαρκείς όρους εργασίας και ο μακρύς κατάλογος των ελλείψεων συνεχίζεται...

Προσωπικά, παράλληλα με τις σπουδές μου είχα την πραγματική τύχη να συμμετέχω εθελοντικά στα προγράμματα, στις εκδηλώσεις και στις δραστηριότητες του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής, ένα Κέντρο που έχει σαν στόχο να παρέχει την πιο πρόσφατη ενημέρωση για θέματα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και αποτελεί ένα μέλος του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Europe Direct που μετρά περισσότερα από 400 Κέντρα σ’ ολόκληρη την Ευρώπη! Ένα Κέντρο όμως που δεν θα υπήρχε στην πόλη όπου σπουδάζω χωρίς την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας ΑνΜ-Θ, που είναι ο Φορέας Υποδοχής.

Μέσα από διάφορες θέσεις που σταδιακά αναλάμβανα στο Κέντρο αυτό, αποκτούσα όλο και περισσότερες γνώσεις γύρω από το αντικείμενο της ευρωπαϊκής πληροφόρησης, γύρω από τον Εθελοντισμό και τις διαπροσωπικές επαφές, φτάνοντας στο σημείο να κριθώ άξιος από τα στελέχη του Κέντρου να προσληφθώ και να συμμετέχω με περισσότερες ώρες αποκτώντας ακόμη περισσότερες γνώσεις γύρω από το πεδίο δράσεως του πολύπλευρου αυτού εργασιακού χώρου.

Με την ευκαιρία αυτή που μου δόθηκε, τελειώνω τις σπουδές μου έχοντας παράλληλα στις «αποσκευές» μου πολύτιμες, εξειδικευμένες σ’ έναν μεγάλο ή μικρό βαθμό γνώσεις γύρω από μια ευρεία γκάμα θεμάτων που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον Εθελοντισμό και τον ρόλο του Ενεργού πολίτη, την Κοινωνική Ευθύνη, την Επικοινωνία, τις Ανθρώπινες συμπεριφορές και σχέσεις, τους κοινωνικούς δεσμούς που κρατούν σε ισορροπία τόσους πολλούς μα τόσους διαφορετικούς πληθυσμούς που είναι χωρισμένοι στις κοινωνικές ομάδες.

Κλείνοντας, θα ήθελα να μεταφέρω αφ’ ενός μεν σ’ όλους τους νέους που θα διαβάσουν το σύντομο αυτό άρθρο ότι οι πρωτοβουλίες, οι ευκαιρίες και οι πολύτιμες δυνατότητες ανέλιξης όχι μόνο στον εργασιακό τομέα που παρέχει στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να παραμελούνται απ’ αυτούς και αφ’ ετέρου στους πολιτικούς ότι αυτές οι δυνατότητες θα πρέπει να τίθενται στην πρώτη θέση των επιλογών τους και στην πρώτη γραμμή των εθνικών κυβερνήσεων.

---

ASKED (directly): Work environment for young people in Greece

Beyond of the most discussed topic of economic crisis, which affects every country in the world and especially the most developed, the lack of jobs and the failure of government to ensure the work setting for young people consists a great problem with lots of challenges for the Greek society.

For the moment, there is no strong political will to change the conditions that prevail and persist as a legacy on the labor market, no concern for the young unemployed, neither proposals for improvement that will lay the foundation for solutions. Last but not least, as a consequence, all efforts of private initiative falls on deaf ears since there is no support from the greek political system. On a hostile environment like this, young people after completing the compulsory education period of 9 years they have to choose which way to follow: (a dilemma between) a university degree, which means 6 more years over books, or starting working with almost no labor rights, without adequate pay, without insurance, without health care, where the system of modern working slavery called “stage” is on the first place.

This general climate of insecurity and uncertainty does not appear to be better for those who have followed the path of knowledge. This is why having a University degree in Greece does not guarantee anything without the right "contacts" in key positions (le fameux “piston” en français), and the long list of  failings-lacks-deficiencies of the system goes on… poor working conditions,  passive attitude to the problems of society…

Personally, along with my studies I had the real chance to participate voluntarily in programs, events and activities of the “Europe Direct Komotini”, a center which aims to provide an up-to-date information on European issues and is a member of the Pan-European “Europe Direct” network which counts more than 400 centers throughout Europe! A Center which would not exist in the city where I study without the Representation of the European Commission in Greece and the Regional Development Fund of Prefecture of Eastern Macedonia & Thrace.

Through various positions which I gradually took on this Center, I gained more knowledge on the field of European information, about volunteering and interpersonal contacts, reaching the point to be judged worthy by the Center staff to be recruited and participate in more hours by obtaining even more knowledge about the scope of action of this multi-faceted workplace. In this point I have to mention that is not the case for most of the students who graduate that they will find a job or to make their traineeship.

Throught this opportunity, I finish my studies while having in my "luggage" valuable, unique and specialized knowledge about a wide range of issues concerning the European Union, Volunteerism and active citizenship, Social Responsibility, Communication, Human behaviours and relationships, the meaning of how our society is working and is developing daily.

To sum up, I wish to convey on the one hand to all young people who will read this short article that initiatives, opportunities and valuable opportunities not only on work area which offers the European Union at each and every citizen and especially to young people should not be neglected by them and on the other hand to politicians that these opportunities should be put in first place of their choices and at the forefront of national governments.

Διαβάστε απόσπασμα του κειμένου στα Αγγλικά πατώντας εδώ.
Διαβάστε απόσπασμα του κειμένου στα Γαλλικά πατώντας εδώ.
Διαβάστε απόσπασμα του κειμένου στα Γερμανικά πατώντας εδώ.
Διαβάστε απόσπασμα του κειμένου στα Ιταλικά πατώντας εδώ.
Διαβάστε απόσπασμα του κειμένου στα Ισπανικά πατώντας εδώ.
Διαβάστε απόσπασμα του κειμένου στα Πολωνικά πατώντας εδώ.