Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα “ΦΩΝΗ της Ροδόπης” με τίτλο: “EUROPA: Η δικτυακή πύλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης!″.Για την επιτυχημένη και ομαλή λειτουργία της Ένωσης των 27 κρατών-μελών, του μισού δισεκατομμυρίου πολιτών και των 23 επίσημων γλωσσών το ζητούμενο είναι αφ’ ενός μεν η σωστή, έγκυρη και αποτελεσματική ενημέρωση για τις δραστηριότητες των Θεσμικών Οργάνων, τις πολιτικές και τις υπηρεσίες της Ένωσης και αφ’ ετέρου η δυνατότητα διεκπεραίωσης ορισμένων πράξεων, όπως προσκλήσεις υποβολής προσφορών, αιτήσεις εργασίας, εγγραφή σε διάφορες εκδηλώσεις, παραγγελίες και αγορές εκδόσεων.

Ακριβώς αυτές τις ανάγκες και αυτό τον σκοπό καλύπτει η λειτουργία του “EUROPA”, της Δικτυακής Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της κύριας ουσιαστικά επικοινωνιακής πλατφόρμας για επιγραμμικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες των ευρωπαϊκών οργάνων, μεταφρασμένη στις 23 επίσημες γλώσσες της Ένωσης που δημιουργήθηκε το 1995 και είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση http://europa.eu .

Συγκεκριμένα, ο “EUROPA” επιτρέπει την παρακολούθηση της επικαιρότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την παροχή βασικών πληροφοριών σχετικά με την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Ο χρήστης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στο σύνολο των ισχυόντων ή υπό συζήτηση νομοθετικών κειμένων, στις διευθύνσεις web κάθε θεσμικού οργάνου, καθώς και στο σύνολο των πολιτικών που διεξάγονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με τις αρμοδιότητες που της ανατέθηκαν από τις συνθήκες. Η ανανέωση των πληροφοριών που περιέχονται στη δικτυακή αυτή πύλη ενημερώνονται καθημερινά, ενώ για την διευκόλυνση της παρακολούθησης του νέου υλικού που προστίθεται έχει δημιουργηθεί ειδική κατηγορία με τίτλο: «Τι νέα;».

Για την εύκολη και γρήγορη πλοήγηση των επισκεπτών, το περιεχόμενο του “EUROPA” είναι χωρισμένο σε θεματικές, όπως «Σχετικά με την ΕΕ» όπου περιέχονται βασικές πληροφορίες για το ευρωπαϊκό οικοδόμημα (ιστορία, όργανα και οργανισμοί, διεύρυνση της Ένωσης, απασχόληση στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα), «Πολιτικές και δραστηριότητες», όπου υπάρχουν χρήσιμα στοιχεία για τους τομείς πολιτικής της Ένωσης, τις χρηματοδοτήσεις και τις επιχορηγήσεις, τις συμβάσεις και τους διαγωνισμούς, «Η ζωή σας στην ΕΕ», όπου υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την εργασία και την επιχειρηματική δραστηριότητα, τις σπουδές, την υγειονομική περίθαλψη, τα δικαιώματα των καταναλωτών, «Λάβετε μέρος!», όπου οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στα ευρωπαϊκά λαμβάνοντας μέρος σε διαδικτυακές συζητήσεις, να καταθέσουν την γνώμη τους για τις διάφορες πολιτικές, να διαβάσουν ιστολόγια μελών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, να παρακολουθήσουν βίντεο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο YouTube, «Κέντρο τεκμηρίωσης», όπου δίνεται πρόσβαση σε εκδόσεις, επίσημα έγγραφα, νομοθεσία και αρχεία των Θεσμικών οργάνων της Ένωσης, «Κέντρο μέσων ενημέρωσης», όπου εντάσσονται οι Υπηρεσίες Τύπου, βίντεο, φωτογραφίες, εκδηλώσεις και υπηρεσίες τροφοδοσίας ειδήσεων (RSS feed) και βιντεομηνύματα (podcast), ενώ υπάρχει και ειδική ενότητα συνδέσμων άμεσης πρόσβασης σε Επιχειρήσεις, Σχολεία και Πανεπιστήμια, Μη Κυβερνητικούς Φορείς και Οργανώσεις, Άτομα που αναζητούν εργασία και παιχνίδια, διαγωνισμούς και κουίζ για τα παιδιά.

Επίσης, ο κάθε επισκέπτης μπορεί να διαμορφώσει την δικτυακή αυτή πύλη ανάλογα με τις προτιμήσεις του για μια καλύτερη και πιο εξατομικευμένη χρήση. Μπορεί να αυξήσει το μέγεθος της γραμματοσειράς κατά 150% και 200%, να επιλέξει την εμφάνιση της σελίδας με μπλε, πράσινο ή κόκκινο χρώμα, ακόμη και με υψηλή αντίθεση, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να δημιουργήσει σελιδοδείκτη σε μια σελίδα που τον ενδιαφέρει, να στείλει μια χρήσιμη πληροφορία με e-mail σε ένα φίλο του και να εκτυπώσει το περιεχόμενο μιας ή περισσότερων σελίδων με το πάτημα ενός μόνο ειδικού κουμπιού.

Αξίζει να αναφερθεί ότι ο “EUROPA” δεν είναι ένας απλός δικτυακός τόπος, αλλά αποτελεί συνδυασμό 150 περίπου διαφορετικών δικτυακών τόπων, τους οποίους διαχειρίζονται ξεχωριστά τα θεσμικά όργανα, οι οργανισμοί και οι υπηρεσίες της ΕΕ καθώς και οι Γενικές Διευθύνσεις της Επιτροπής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε συνεργασία με τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά όργανα, διαχειρίζεται όλες τις σελίδες υψηλού επιπέδου πρόσβασης.

Οι ιστοσελίδες του “EUROPA” έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να λειτουργούν με μεγάλη ποικιλία φυλλομετρητών, τύπων υπολογιστή, λειτουργικών συστημάτων, βάθους χρωμάτων και ανάλυσης της οθόνης. Έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με αναγνωρισμένα παγκόσμια πρότυπα που εξέδωσε η World Wide Web Consortium (Κοινοπραξία Παγκόσμιου Ιστού), συμβατά με την προδιαγραφή HTML 4.01 και τα μεταβατικά και επικαλυπτόμενα φύλλα στυλ CSS2.1. Ο δικτυακός τόπος αξιοποιεί όμως τις νέες τεχνολογίες των πλέον πρόσφατων φυλλομετρητών.

Μια δικτυακή πύλη, λοιπόν, με πλήθος πληροφοριών για κάθε τομέα που ενδιαφέρει την Ευρωπαϊκή Ένωση και φυσικά την καθημερινότητά μας και λειτουργεί ως σύνδεσμος για τις επαφές της Ένωσης, οργανισμών και πολιτών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια δικτυακή πύλη που αξίζει να έχει μια θέση στα «Αγαπημένα» του φυλλομετρητή σας και τις συχνές επισκέψεις σας, ώστε να έχετε πάντα την πιο πρόσφατη ενημέρωση γύρω από τα ευρωπαϊκά!