Το άρθρο μου «Παραπληροφόρηση» στις γραπτές εξετάσεις για πλήρωση κενών θέσεων στενογράφων δικαστηρίου στη Δικαστική Υπηρεσία (Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, Υπηρεσία Εξετάσεων), 14 Ιανουαρίου 2009.
Κατεβάστε εδώ τα θέματα όπως δόθηκαν στους υποψηφίους.