Μεγάλο το ενδιαφέρον των πολιτών και κυρίως των νέων για τον εθελοντισμό στην χώρα μας κυρίως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Η συνέντευξη που ακολουθεί είναι της κας. Κολλητήρης Φρύνης από το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού “anthropos.gr”. Την ευχαριστώ θερμά για τον χρόνο και την διάθεσή της να μου παραχωρήσει την συνέντευξη που ακολουθεί!

Η.Λ.: “Anthropos.gr” ή αλλιώς ό,τι αφορά τις ΜΚΟ και τις εθελοντικές ομάδες που δραστηριοποιούνται στην χώρα μας σε ένα site. Πώς προέκυψε αυτή η ιδέα;

Κ.Φ.: Το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού “anthropos.gr” ιδρύθηκε το 2000, με στόχο να αποτελέσει μία «δεύτερης γενιάς» Μη Κυβερνητική Οργάνωση (Μ.Κ.Ο.), η οποία θα λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στις Μ.Κ.Ο., τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα Μ.Μ.Ε., τους φορείς της πολιτείας και τους δήμους με διάθεση κοινωνικής προσφοράς και ενίσχυσης των εθελοντικών δράσεων.

Σκοπός του είναι να αποτελέσει εργαλείο ανάπτυξης των ελληνικών Μ.Κ.Ο., σωματείων, συλλόγων, αστικών μη κερδοσκοπικών εταιρειών, των οποίων ο εθελοντισμός αποτελεί συστατικό στοιχείο, αλλά παράλληλα, στόχος του “anthropos.gr” είναι να αποτελέσει το καθημερινό μέσο συγκέντρωσης πληροφοριών, ενημέρωσης και κυρίως προτάσεων για άμεσες λύσεις σε καίρια ζητήματα που αφορούν στο συνάνθρωπό μας.

Η.Λ.: Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού;

Κ.Φ.: Μία από τις πιο σημαντικές δράσεις μας και μέσο για την πραγματοποίηση των στόχων μας αποτελεί η πρώτη ελληνική ανθρωπιστική πύλη στο διαδίκτυο: http://www.anthropos.gr/ . Η ιστοσελίδα μας φιλοξενείται επίσημα στο διαδίκτυο από την Τετάρτη 20 Μαρτίου 2002 και είναι ειδικά αφιερωμένη στον εθελοντισμό. Σήμερα το “anthropos.gr” αποτελεί ένα καθημερινό εργαλείο για τις ελληνικές Μ.Κ.Ο., τα Μ.Μ.Ε., τους Φορείς και τους ενεργούς πολίτες, με 100.000 επισκέπτες μηνιαίως. 

Εκτός από τα παραπάνω, το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού “anthropos.gr” αναπτύσσει ένα σύνολο δράσεων ομπρέλας για την υποστήριξη των θεσμοθετημένων Μ.Κ.Ο. σε διάφορους τομείς.

Μέχρι και σήμερα στη βάση δεδομένων του “anthropos.gr” έχουν καταχωρηθεί περί τις 1.900 Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, ενώ βάσει των στατιστικών στοιχείων επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας, ο αριθμός των χρηστών ανέρχεται περίπου στους 100.000 μηνιαίως, γεγονός που ενισχύει την πεποίθησή μας, ότι η Πύλη αποτελεί πλέον ένα σταθερό σημείο αναφοράς για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ιδιώτες ή επιχειρήσεις, των οποίων ο εθελοντισμός αποτελεί βασικό συστατικό στοιχείο.

Αξίζει να σημειωθεί πως το “anthropos.gr” οφείλει μεγάλο μέρος της αναγνώρισής του στην πολύτιμη αρωγή και υποστήριξη της προσπάθειάς του από πλευράς δεκάδων εθελοντών.Η.Λ.: Ποιες είναι οι πιο χαρακτηριστικές δραστηριότητες που σας έρχονται στο μυαλό όταν σκέφτεστε το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού;


Κ.Φ.: Οι πιο χαρακτηριστικές και οι πιο σημαντικές δραστηριότητες του Ελληνικού Κέντρου Προώθησης του Εθελοντισμού συνίστανται στην προβολή της δράσης των Ελληνικών Μ.Κ.Ο. μέσω της ιστοσελίδας που διαθέτει και στην υλοποίηση προγραμμάτων που έχουν ως κύριο στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σε θέματα που άπτονται του εθελοντισμού.


Συγκεκριμένα, το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού έχει προβεί στην διοργάνωση των παρακάτω δράσεων:

- Η 1η Πανελλήνια Διαβούλευση για τον Εθελοντισμό και τις ΜΚΟ που έλαβε χώρα τον Μάρτιο του 2007 αποτέλεσε άλλωστε την αρχή για την έναρξη του διαλόγου πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα.
- Η πρωτοβουλία «Η πόλη μου με ποδήλατο», για τη γνωριμία των πολιτών με τα αξιόλογα πολιτιστικά και περιβαλλοντικά σημεία των πόλεων, αποτέλεσμα συνεργασίας 8 Μ.Κ.Ο. που αναπτύσσουν δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος.
- Η τριήμερη θεσμοθετημένη πολιτιστική εκδήλωση «Πολιτισμός των Ανθρώπων» και ο μαθητικός Διαγωνισμός ζωγραφικής, που προωθούν την πολυπολιτισμικότητα και την ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα «διαφορετικότητας» που αφορούν τις κοινότητες μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων άσυλο που ζουν στη χώρα μας.
- Η έκθεση φωτογραφίας «Με τα μάτια των ελλήνων εθελοντών», που φιλοξενήθηκε σε αρκετές πόλεις ανά την Ελλάδα, για την προβολή των ανθρωπιστικών δράσεων των Ελληνικών ΜΚΟ σε χώρες που βρίσκονται σε κρίση.
- Το πρόγραμμα «e-εθελοντής», κύριος στόχος του οποίου είναι η εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων για να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη συμμετοχή τους σε εθελοντικά προγράμματα.


Η.Λ.: Υπάρχει ενδιαφέρον από τους πολίτες και ειδικά από τους νέους για τις δυνατότητες που δίνει το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού μέσα από την ιστοσελίδα ή όλες οι ευκαιρίες μένουν ανεκμετάλλευτες;Κ.Φ.: Είναι συγκινητικό και συγχρόνως αποπνέει μεγάλη αισιοδοξία το γεγονός ότι τόσο οι νέοι όσο και πολίτες μεγαλύτερης ηλικίας εκδηλώνουν μεγάλο ενδιαφέρον για το ζήτημα του εθελοντισμού. Οι καταχωρίσεις για προσφορά εθελοντικής εργασίας έχουν ξεπεράσει πλέον τις 3000 και αυξάνονται συνεχώς, ενώ πολλοί νέοι έχουν συμμετάσχει εθελοντικά στις δράσεις που έχει οργανώσει κατά καιρούς το  Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού αλλά και οι υπόλοιπες Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.


Η.Λ.: Πιστεύετε ότι οι νέοι είναι απρόθυμοι και δεν ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό ή απλώς δεν τους έχει δοθεί το κατάλληλο ερέθισμα;


Κ.Φ.: Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι νέοι ενδιαφέρονται αρκετά για συμμετοχή σε εθελοντικές δράσεις και προγράμματα, ωστόσο πολύ συχνά οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν τον τρόπο και την προσέγγιση που πρέπει να ακολουθήσουν προκειμένου να συνδράμουν συμμετέχοντας ενεργά σε δράσεις των ΜΚΟ. Και ενώ υπάρχει γνήσια διάθεση προσφοράς τις περισσότερες φορές δεν υπάρχουν δίαυλοι επικοινωνίας ανάμεσα στους νέους και τις Μ.Κ.Ο..Έχει επιπλέον διαπιστωθεί ότι πολλοί νέοι που συμμετέχουν σε εθελοντικά προγράμματα δεν διαθέτουν κάποιες βασικές γνώσεις σχετικά με το τι είναι ο εθελοντισμός και πως λειτουργεί ένα αναπτυξιακό, περιβαλλοντικό ή άλλο εθελοντικό πρόγραμμα.Με αφορμή αυτή τη διαπίστωση, το Ελληνικό Κέντρο Προώθησης του Εθελοντισμού προχώρησε στην δημιουργία της ιστοσελίδας www.e-ethelontis.gr  η οποία σαν κύριο στόχο έχει να δώσει την δυνατότητα σε όσους θέλουν να εμπλακούν με τον εθελοντισμό να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και τα εφόδια ώστε να είναι σωστά προετοιμασμένοι πριν την συμμετοχή τους σε κάποιο εθελοντικό πρόγραμμα.Η.Λ.: Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες και δη τα κράτη-μέλη της ΕΕ πως θα αξιολογούσατε την κατάσταση στη χώρα μας;
Κ.Φ.: Στην Ελλάδα το εθελοντικό κίνημα γνώρισε μεγάλη άνθιση μετά την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Πολλοί άνθρωποι και ιδιαίτερα οι νέοι που εκπαιδεύτηκαν και ασχολήθηκαν εκείνη την περίοδο με τον εθελοντισμό εντάχθηκαν στη συνέχεια στους κόλπους των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων προσφέροντας σημαντικό έργο στο κοινωνικό σύνολο.


Η προσπάθεια που άρχισε τότε συνεχίζεται με ταχείς ρυθμούς μέχρι και σήμερα, γεγονός που αποδεικνύεται από την αύξηση του αριθμού των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και των εθελοντών που τις πλαισιώνουν.Συγκριτικά με τα υπόλοιπα  κράτη – μέλη της Ε.Ε., θεωρούμε πως η Κοινωνία των Πολιτών διαδραματίζει πολύ σημαντικό ρόλο στη χώρα μας, λαμβάνοντας υπ’ όψιν και το μέγεθός της και ευελπιστούμε σε ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη του κινήματος.Η.Λ.: Ποια η εικόνα σας για την παρουσία των ΜΚΟ και εθελοντικών ομάδων για την περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης;Κ.Φ.: Στην ιστοσελίδα μας υπάρχουν αρκετές καταχωρημένες οργανώσεις από τη συγκεκριμένη περιοχή των οποίων το έργο καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σκοπών. Μία από τις πιο γνωστές και πιο δραστήριες οργανώσεις είναι και το Europe Direct (Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής) που εμφανίζει μια δυναμική εξέλιξη.Η.Λ.: Πιστεύετε ότι ο εθελοντισμός μπορεί να αποτελέσει την απάντηση στην αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αδιεξόδων των πολιτών; Η τελικά είναι αδύναμη απάντηση;Κ.Φ.: Θα ήταν λάθος να ισχυριστούμε ότι ο εθελοντισμός και η δράση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων αποτελούν πανάκεια στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν καθημερινά οι πολίτες, ο σκοπός δεν είναι να αντικαταστήσουμε το κράτος ούτε να υπονομεύσουμε τη δράση του.Αυτό που προσφέρει ο εθελοντισμός είναι μια ανακούφιση και ένα πρώτο βήμα αντιμετώπισης των κοινωνικών προβλημάτων χωρίς ωστόσο να αποσκοπεί στην επίλυσή τους καθώς αυτό αποτελεί και οφείλει να αποτελεί πρωταρχικό στόχο του κράτους.Το κίνημα του εθελοντισμού είναι ένα κίνημα δυναμικό και όχι στατικό και η δυνατότητα που έχει να επηρεάσει τις εξελίξεις στην κοινωνία εξαρτάται από την προσωπική βούληση του κάθε ατόμου και από τη θέληση της Κοινωνίας των Πολιτών να πετύχει την κοινωνική αλλαγή.