Πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2009 η πρώτη συνάντηση του καινούριου Δικτύου Europe Direct (Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης, Κέντρα Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και Team Europe) για την περίοδο 2009-2012.

Στη συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct, εκπρόσωποι των Φορέων Υποδοχής, η Εθνική Συντονίστρια των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης, κα. Κατσιρίκου και τα μέλη του Team Europe ενώ ομιλίες πραγματοποίησαν εξέχουσες προσωπικότητες τόσο από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα όσο και από το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα.

Από το Europe Direct Κομοτηνής συμμετείχα μαζί με την Υπεύθυνη του Κέντρου, κα. Σαλτσίδου, ενώ από τον Φορέα Υποδοχής η Διευθύντρια του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, κα. Χουρίδου.

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν εκτενή πληροφόρηση για τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τρέχον έτος, να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την καθημερινή εργασία (καθήκοντα, υποχρεώσεις) και να λάβουν μια πρώτη πληροφόρηση για τις επικείμενες Ευρωεκλογές.

Στο πλαίσιο της συνάντηση αυτής παρουσίασα από κοινού με τον Υπεύθυνο του Europe Direct Ιωαννίνων, κο. Γκόλα την ανανεωμένη ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Europe Direct (http://www.europedirect.gr). Η παρουσίαση είχε τον τίτλο: «Η ιστοσελίδα του Ελληνικού Δικτύου Europe Direct και η ενεργή συμμετοχή των μελών του» κατά την διάρκεια της οποίας μοιράστηκε ειδικό εγχειρίδιο χρήσης του συστήματος διαχείρισης (Joomla) για να διευκολύνει την ανάρτηση κειμένων από τα μέλη.

Τέλος, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, αποφασίστηκε χρέη εθνικού συντονιστή για το 2009 να εκτελεί το Europe Direct Κομοτηνής.