Διαβάστε εδώ το άρθρο μου με τίτλο "Σύγχρονες τάσεις αγωγής - Αγωγή Ειρήνης" στο 13ο τεύχος του περιοδικού του Συλλόγου Φοιτητών Ελληνικής Φιλολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης "Οδυσσέας Ελύτης" (Μάρτιος 2008).