Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης-Έβρου, το Σωματείο «Εθελοντές Αιμοδότες Ροδόπης», το Europe Direct Κομοτηνής και το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής διοργάνωσαν μια Προσυνεδριακή – Εκπαιδευτική – Ενημερωτική Ημερίδα με θέμα: «Οι αλλαγές στον εθελοντισμό και η προσαρμογή των εθελοντικών οργανώσεων. Από την παγκόσμια θεωρία στην τοπική πρακτική», η οποία πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή την Κυριακή 6 Απριλίου 2008 και ώρα 18:00 – 14:00, στο ξενοδοχείο Chris & Eve (2ο χλμ. Κομοτηνής - Αλεξανδρούπολης) στην οποία είχα την τιμή να συμμετέχω ως Εισηγητής εκπροσωπώντας το Europe Direct Κομοτηνής.

Στην εκδήλωση αυτή εισαγωγικές εισηγήσεις έγιναν από τους:

Σεϊτανίδου Έφη, Γενική Γραμματέας Ν.Α.Ρ.Ε., Υπεύθυνη οργάνωσης του Γραφείου Εθελοντισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (τίτλος εισήγησης: «Η ενδυνάμωση της Κοινωνικής Συνοχής. Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης»)

Πολυζωίδης Περικλής, Λέκτορας στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (τίτλοι εισηγήσεων: «Κοινωνικό Marketing» και «Ο ρόλος των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013»)

Ξιούφη Ισμήνη, φοιτήτρια στο 4ο έτος στο Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (τίτλος εισήγησης: «Προσέλκυση ειδικών ομάδων εθελοντών: η περίπτωση της αιμοδοσίας των φοιτητών»)

Λαμπαδαρίου Ηρακλής, Συντονιστής Εθελοντικών Ομάδων Europe Direct Κομοτηνής και Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής (τίτλος εισήγησης: «Καλή πρακτική λειτουργίας εθελοντικής ομάδας σε τοπικό επίπεδο»)

Στην συνέχεια δημιουργήθηκαν ομάδες εργασίας τα μέλη των οποίων κλήθηκαν να τοποθετηθούν σύντομα πάνω στα εξής ζητήματα:

- Ποιες είναι οι πιθανές κοινωνικές ομάδες που μπορούν να προσεγγιστούν προκειμένου να αντληθούν περισσότεροι εθελοντές και μέλη ΜΚΟ;
- Με ποιον τρόπο μπορούν να προσεγγιστούν οι ομάδες αυτές;
- Πως μπορεί να βελτιωθεί η εικόνα των ΜΚΟ στις τοπικές κοινωνίες;
- Ποιος μπορεί να είναι ο ρόλος επιμέρους ΜΚΟ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ; Υπάρχουν συγκεκριμένες προτάσεις;

Τέλος, από τον Συντονιστή της κάθε ομάδας έγινε ανακοίνωση των συμπερασμάτων της επιμέρους ομάδας.