Μαθητές του 1ου Μειονοτικού Σχολείου Κομοτηνής ενημερώθηκαν για την κλιματική αλλαγή, την ανακύκλωση και τη βιοποικιλότητα μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο: «Το κλίμα αλλάζει, εμένα με νοιάζει!» που βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών.


Το πρόγραμμα αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωση των μαθητών γύρω από το μείζον πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος και της ευαισθητοποίησής τους για απλές, πρακτικές συμβουλές που μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους, ώστε να συμβάλουν στην μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος. Το πρόγραμμα αποτελείται από μια σύντομη εισαγωγή για τους σκοπούς της λειτουργίας του Δικτύου Europe Direct, μια παρουσίαση Power Point, animated video με τίτλο «Ενέργεια, ας τη σώσουμε!» της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας και Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, φύλλα δραστηριοτήτων και επιδαπέδια παιχνίδια. Στο τέλος, μοιράστηκαν έντυπες εκδόσεις για παιδιά της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και αναμνηστικά δωράκια.