Ο κόσμος του Internet έχει εξελιχθεί σε έναν απέραντο ενιαίο πληροφοριακό χώρο, ασύγκριτα μεγαλύτερο όλων των άλλων μέσων που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχει πλέον σχεδόν τίποτα που να μην μπορεί να βρει ένας ενδιαφερόμενος χρήστης με τη βοήθεια των διαφόρων εργαλείων αναζήτησης μέσω Internet. Έτσι στις μέρες μας την πιο βασική δεξιότητα στην χρήση του Internet αποτελεί η ικανότητα της αναζήτησης και οι δεξιότητες χρήσης των τεχνικών που θα επιτρέψουν στον χρήση να ανιχνεύσει την πληροφορία που τον ενδιαφέρει σε λιγότερο χρόνο και με περισσότερη αποτελεσματικότητα.

Για τον λόγο αυτόν η Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Ροδόπης – Γραφείο Αγωγής Υγείας, το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ροδόπης και το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής, πραγματοποίησαν την εκδήλωση με τίτλο: «NetSpy: Μαθαίνω για την Ευρώπη σερφάροντας» την Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010.

Οι μαθητές από διάφορα Γυμνάσια της Κομοτηνής, αφού συγκεντρώθηκαν στο αμφιθέατρο του Πολυλειτουργικού Κτιρίου του Δήμου Κομοτηνής ενημερώθηκαν για τους κανόνες και τα στάδια της εκπαιδευτικής δράσης και παρακολούθησαν από τον Υπεύθυνο Πληροφόρησης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής, κο. Νάκο Σπύρο κι από εμένα μια σύντομη παρουσίαση της Δικτυακής Πύλης της Ευρωπαϊκής Ένωσης – Europa.eu, της ιστοσελίδας της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, της ιστοσελίδας του Γραφείου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Ελλάδα, της ιστοσελίδας της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης & Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, χρήσιμα διαδικτυακά ευρωπαϊκά εργαλεία, όπως είναι το Βιβλιοπωλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης – EUBookshop, και της ιστοσελίδας καθώς και των ηλεκτρονικών εργαλείων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής.

Στη συνέχεια, οι μαθητές χωρισμένοι σε τρεις ομάδες προσπάθησαν να αναζητήσουν απαντήσεις μέσω διαδικτυακών μηχανών αναζήτησης σε πέντε ερωτήσεις ευρωπαϊκού περιεχομένου στο λιγότερο δυνατό χρόνο από τα συνολικά 25 λεπτά που είχαν στη διάθεσή τους.

Στο τέλος της εκδήλωσης όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές έλαβαν ως αναμνηστικά έναν Έπαινο Συμμετοχής, ένα USB memory stick χωρητικότητας 1 GB, εκδόσεις της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που τους αφορούν και τον Οδηγό ηλεκτρονικών σελίδων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο: «e-YOURope, κλικ στην Ευρώπη!» που εξέδωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής.