Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο: «EURES: η Ευρωπαϊκή Πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα».
Αφήνοντας πίσω μας τις νωπές και ιδιαιτέρως σκληρές επιπτώσεις της μεγάλης χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης συνειδητοποιούμε ότι αποτελεί αδήριτη ανάγκη η δημιουργία θέσεων εργασίας και φυσικά η εύκολη, γρήγορη και απλή αναζήτηση της κατάλληλης διαθέσιμης θέσης εργασίας που ταιριάζει στο προφίλ της κάθε μονάδας του εργατικού δυναμικού. Η αναζήτηση μάλιστα αυτή διευρύνεται ακόμη περισσότερο από την στιγμή που οι υποψήφιοι για την κάλυψη των θέσεων της αγοράς εργασίας ανήκουν σε μια οικογένεια 27 κρατών και 23 επίσημων γλωσσών.

Ακριβώς σ’ αυτή την εκτεταμένη αναζήτηση φιλοδοξεί να συμβάλει η λειτουργία της Ευρωπαϊκής Πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES, ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τη διευκόλυνση της εργασιακής κινητικότητας χωρίς να θέτει περιορισμούς και σύνορα γι’ αυτούς που σχετίζονται με την αγορά εργασίας.

Η πύλη EURES, της οποίας σκοπός είναι η παροχή πληροφοριών, συμβουλών και υπηρεσιών πρόσληψης/ τοποθέτησης (ανεύρεση κατάλληλων θέσεων εργασίας) προς όφελος των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και κάθε πολίτη που επιθυμεί να επωφεληθεί από την αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των προσώπων, εντάσσεται στο ομώνυμο δίκτυο που διαθέτει ένα ανθρώπινο δίκτυο από περισσότερους από 838 συμβούλους EURES, οι οποίοι εργάζονται εντός των δημόσιων υπηρεσιών απασχόλησης σε εθνικό επίπεδο ή άλλων οργανισμών εταίρων και βρίσκονται σε καθημερινή επαφή με άτομα που αναζητούν εργασία και με εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Αυτό το δίκτυο δημιουργήθηκε το 1993 με στόχο την αντιμετώπιση των προκλήσεων της αγοράς εργασίας της Ευρώπης που έχουν θέσει η παγκοσμιοποίηση και οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν (γνωστές επίσης ως χώρες του ΕΟΧ) καθώς και η Ελβετία συσπειρώνονται για την επιτυχή προώθηση των πολιτικών της αγοράς εργασίας σε συνδυασμό με πρωτοβουλίες για εργασιακή κινητικότητα. Μάλιστα, η από κοινού αξιοποίηση των πόρων των μελών και των οργανισμών εταίρων του EURES εξασφαλίζει σταθερή βάση για το δίκτυο συνεργασίας ούτως ώστε να παρέχει υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στους εργαζόμενους και τους εργοδότες. Οι δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών, ως εταίροι του EURES, συνεργάζονται για τη διευκόλυνση της κινητικότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και παρέχουν πληροφορίες στην πύλη EURES. Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το ξέσπασμα της κρίσης, ο αριθμός επισκεπτών του ιστότοπου EURES αυξήθηκε από 1,5 εκατομμύρια τον Μάρτιο του 2009 σε 2,8 εκατομμύρια τον Ιούλιο του 2009. Εκτός αυτού, το EURES χρησιμοποιείται ευρέως από τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης των κρατών μελών ως ένα εργαλείο για την άμβλυνση των επιπτώσεων της τρέχουσας ύφεσης. Η Επιτροπή επιδιώκει να αναβαθμίσει τον ιστότοπο έτσι ώστε να παρέχει καλύτερες υπηρεσίες και να καλύπτει τις ανάγκες του αυξημένου αριθμού επισκεπτών.

Ας εστιάσουμε όμως το ενδιαφέρον μας στις δυνατότητες που προσφέρει ο μεγαλύτερος δικτυακός τόπος για την απασχόληση στην Ευρώπη, το EURES, ο οποίος αξίζει να τονιστεί ότι έχει σχεδιαστεί με τρόπο που να βοηθά στην εύκολη πλοήγηση των πληροφοριών που έχει διαθέσιμες.

Ήδη από την κεντρική σελίδα ακόμη και ο πιο άπειρος χρήστης του Διαδικτύου και του γενικότερου τρόπου κατανομής του υλικού στις ιστοσελίδες μπορεί να βρει τον δρόμο του γρήγορα και απλά! Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη πλαισίων ανά θέμα με διαφορετικά χρώματα συνοδευόμενο με επιγραμματικές πληροφορίες που καθοδηγούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον επισκέπτη: Το δίκτυο Eures (Σε τι μπορεί να σας φανεί χρήσιμη η EURES, Σύμβουλοι EURES, Η πύλη EURES στις παραμεθόριες περιοχές, Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης),  Άτομα που αναζητούν εργασία, Εργοδότες, Σύνδεση στο My EURES, Διαβίωση και Εργασία, Μάθηση, Ελεύθερη κυκλοφορία και τα νέα κράτη μέλη της ΕΕ, Ενημερωτικά δελτία «Εσύ και το EURES», Η επικαιρότητα στη διαδικτυακή πύλη, Πρόγραμμα εκδηλώσεων, Η πρώτη σου δουλειά στο εξωτερικό, Εστίαση, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα εκτεταμένης αναζήτησης.

Πολύ σημαντική υπηρεσία είναι η “My EURES” η οποία παρέχει δωρεάν διάφορες δυνατότητες εξατομίκευσης των υπηρεσιών της πύλης για την επαγγελματική κινητικότητα EURES με βάση τις προσωπικές ανάγκες του κάθε χρήστη, είτε αυτός ανήκει σ’ αυτούς που αναζητούν εργασία είτε στους εργοδότες. Πιο συγκεκριμένα, τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορούν να συντάσσουν και να αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν εμφανίζονται θέσεις απασχόλησης που αντιστοιχούν σε κάποιο προφίλ (το Βιογραφικό Online του EURES, που προσφέρεται σε όλες τις γλώσσες της ΕΕ, παρέχει τη δυνατότητα στον χρήστη να δημοσιεύσει το βιογραφικό του και να το θέσει υπόψη των συμβούλων EURES και των εγγεγραμμένων εργοδοτών). Οι εργοδότες μπορούν, ανοίγοντας έναν λογαριασμό αναζήτησης “My EURES” για βιογραφικά υποψηφίων, να συντάσσουν και να αποθηκεύουν προφίλ αναζήτησης και να ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Πολλές είναι όμως και οι λειτουργίες που θα προστεθούν στην υπηρεσία “My EURES”, όπως η δυνατότητα εγγραφής συνδρομητών σε ενημερωτικά δελτία.

Η Ευρωπαϊκή Πύλη για την επαγγελματική κινητικότητα σας περιμένει να την ανακαλύψετε και να επωφεληθείτε από τις δυνατότητες που σας προσφέρει! Μια επίσκεψη θα σας το αποδείξει!