Την Πέμπτη, 26 Νοεμβρίου 2009 είχα την χαρά να συμμετέχω στην πρώτη συνάντηση των εθελοντών του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής για την περίοδο 2009-2010.

Η συνάντηση αυτή έδωσε την ευκαιρία στους εθελοντές να γνωριστούν μεταξύ τους, να ενημερωθούν αναλυτικά για τους στόχους, τους σκοπούς, τις δράσεις αλλά και για τις δυνατότητες που προσφέρει το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής καθώς και για το Πρόγραμμα Εθελοντισμού που λειτουργεί από το 1998.

Ο Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Συντονιστής Εθελοντικών ομάδων του Κέντρου, κος. Νάκος υποδέχθηκε τους εθελοντές με τους οποίους συζήτησε για το Πρόγραμμα Εθελοντισμού και διένειμε το Πλάνο δράσης για το 2010 σε μια προσπάθεια να δώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα της φύσης και του αντικειμένου των δράσεων του Κέντρου και να τους προκαλέσει το ενδιαφέρον ώστε και οι ίδιοι να σχεδιάσουν και να προτείνουν δικές τους δράσεις γύρω από τα θέματα που τους απασχολούν, όντας πολίτες του σύγχρονου ευρωπαϊκού περιβάλλοντος.

Στη συνέχεια, ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Κέντρου ενημέρωσα τους εθελοντές για τις άμεσες δράσεις που σχεδιάζει να υλοποιήσει το Κέντρο και ζήτησα την ενεργό συμμετοχή των εθελοντών για την επιτυχή υλοποίησή τους.