Το διάστημα 8-10 Οκτωβρίου 2009 είχα τη χαρά να λάβω μέρος στην Ετήσια Συνάντηση του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct στα Ιωάννινα.

Στην συνάντηση αυτή συμμετείχαν εκπρόσωποι των 17 Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct που λειτουργούν στην χώρα μας, ενώ ομιλίες πραγματοποίησαν εξέχουσες προσωπικότητες τόσο από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και την Γενική Διεύθυνση Διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών.

Από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Κομοτηνής συμμετείχα μαζί με τον Υπεύθυνο Πληροφόρηση και Συντονιστή των Εθελοντικών ομάδων του Κέντρου, κο. Νάκο Σπυρίδων.


Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να λάβουν εκτενή πληροφόρηση για το Ενιαίο Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013, τη Συνθήκη της Λισαβόνας, τις προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει η Διεύρυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να λάβουν απαντήσεις σε ερωτήματα που αφορούν την καθημερινή τους εργασία (καθήκοντα, υποχρεώσεις).

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συνάντηση αυτή ο Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Συντονιστής Εθελοντικών Ομάδων του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Κομοτηνής, κος. Νάκος παρουσίασε τα συμπεράσματα της Ετήσιας Πανευρωπαϊκής Συνάντησης του Δικτύου Europe Direct στο Ταλίν της Εσθονίας και συντόνισε τη συζήτηση για ανάληψη πρωτοβουλιών για κοινές δράσεις από τα μέλη του Ελληνικού Δικτύου Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.


Με την σειρά μου ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας του Κέντρου παρουσίασα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ευαισθητοποίηση των μαθητών για την κλιματική αλλαγή και τη συνακόλουθη απώλεια της βιοποικιλότητας με τίτλο «Το κλίμα αλλάζει, εμένα με νοιάζει!», το οποίο ήταν ένα από τα δυο προϊόντα από την Ελλάδα που συμμετείχαν στον Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό για την ανάδειξη του καλύτερου προϊόντος Europe Direct.

Τέλος, κατόπιν ομόφωνης απόφασης, αποφασίστηκε η ανανέωση του ρόλου του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής ως εθνικού συντονιστή του Δικτύου για το 2010 (να σημειωθεί ότι το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής αναλαμβάνει για τρίτη φορά (1997-2000, 2006-2007, 2009-2010) τον συντονισμό αυτό).