Από τις 14 έως τις 16 Οκτωβρίου 2009 είχα την ευκαιρία να συμμετέχω στην Ετήσια Πανευρωπαϊκή Συνάντηση (AGM: Annual General Meeting) του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Europe Direct που πραγματοποιήθηκε στο Ρότερνταμ ως εκπρόσωπος του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής.


Το θέμα της συνάντησης αυτής ήταν η «Οικονομική και Κοινωνική ανάκαμψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» που αποτυπώνει μια από τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το επόμενο έτος. Στην συνάντηση αυτή οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να εργαστούν από κοινού σε ομάδες σχετικά με την χρήση αποτελεσματικής διαδικασίας παραγωγής πρωτότυπων ιδεών, ώστε να μεταφέρουν στην πραγματικότητα τις επικοινωνιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και να μοιραστούν καινοτόμες πρακτικές, όπως η χρήση νέων μέσων κοινωνικής δικτύωσης (Facebook, twitter, ιστολόγια κα.).


Την τελευταία ημέρα της συνάντησης αυτής παρουσιάστηκαν τα 7 καλύτερα επικοινωνιακά προϊόντα από τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης και οι συμμετέχοντες κλήθηκαν τα επιλέξουν το καλύτερο και πιο ενδιαφέρον από αυτά. Τους περισσότερους ψήφους πήρε το προϊόν από το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Craiova της Ρουμανίας (πρόκειται για παιχνίδι με κάρτες, που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά από κάθε κράτος μέλος της ΕΕ), και το βραβείο θα είναι η μετάφραση του σ’ όλες τις επίσημες γλώσσες της ΕΕ καθώς και η αναπαραγωγή και διανομή του σ’ όλα τα κέντρα του Πανευρωπαϊκού Δικτύου Europe Direct, ο αριθμός των οποίων ανέρχεται στα 498.