Αυτό ήταν το θέμα επιμορφωτικού σεμιναρίου που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα στελέχη των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct, Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης και Team Europe στις Βρυξέλλες από τις 20 έως τις 21 Νοεμβρίου 2008.

Το σεμινάριο αυτό, στο οποίο συμμετείχα κι εγώ, έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν καλές πρακτικές στον τομέα της Μεταναστευτικής Πολιτικής, διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που συμβάλουν στην αποκατάσταση των μεταναστών και αξιόλογες ΜΚΟ με ουσιαστικό έργο στην υποδοχή και συμπαράσταση ατόμων που καταφεύγουν στην μετανάστευση.

Ένα από τα σημαντικότερα και μεστά συμπεράσματα είναι ότι χρειάζεται να γίνουν πολλά ακόμη βήματα από την πλευρά των κυβερνήσεων για τον συγκεκριμένο τομέα-ζήτημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.