Στην Ετήσια Γενική Συνάντηση (Annual General Meeting) στελεχών του Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Europe Direct που πραγματοποιήθηκε από τις 8 έως τις 10 Οκτωβρίου 2008 στην Αθήνα, συμμετείχε το Europe Direct Κομοτηνής το οποίο και εκπροσώπησα ως Υπεύθυνος Επικοινωνίας και Συντονιστής των εθελοντικών ομάδων του Κέντρου.

Στη Συνάντηση αυτή, που συμμετείχαν στελέχη τόσο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct όσο και των Κέντρων Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης από όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Europe Direct Κομοτηνής παρουσίασε δυο καλές πρακτικές.

Η μια πραγματοποιήθηκε σε ομάδα εργασίας (workgroup) και είχε τον τίτλο “Voluntary Groups: an innovate tool for active European citizens/ the case in EUD Komotini” (Εθελοντικές Ομάδες: ένα καινοτόμο εργαλείο για ενεργούς Ευρωπαίους πολίτες/ η περίπτωση στο EUD Κομοτηνής) όπου παρουσιάστηκε το πρόγραμμα εθελοντισμού του Europe Direct Κομοτηνής με παραδείγματα καλών πρακτικών ενώ η δεύτερη παρουσιάστηκε στην ολομέλεια και αφορούσε το project «Το Λεύκωμά μου» (τίτλος παρουσίασης στην AGM: “If Europe were a flower”) το οποίο παρουσιάστηκε από κοινού με την κα. Κοτρονιά που εκπροσωπούσε το Europe Direct της Λαμίας.

Τέλος, στο πλαίσιο της Ετήσιας αυτής Γενικής Συνάντησης λειτούργησαν περίπτερα (stands) με έντυπο και οπτικοακουστικό υλικό των δράσεων-εκδηλώσεων του Ελληνικού Δικτύου Europe Direct.

Κατεβάστε τις σημειώσεις της ομιλίας μας από την παρουσίαση του προγράμματος Εθελοντισμού στο Europe Direct Κομοτηνής που εκφώνησα στην AGM της Αθήνας, πατώντας εδώ.

Κατεβάστε τις σημειώσεις της ομιλίας μου από την παρουσίαση του project "Το Λεύκωμά μου" (τίτλος παρουσίασης στην AGM: "If Europe were a flower") που εκφώνησα στην ίδια συνάντηση, πατώντας εδώ.