«Κοινωνική – Πράσινη Οικονομία και Ενεργός Πολίτης» ήταν το θέμα ενός μεγάλου Συνεδρίου για τον Εθελοντισμό που διοργάνωσε στην Αλεξανδρούπολη, από τις 17 έως τις 19 Οκτωβρίου 2008 η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Ροδόπης – Έβρου στις εργασίες του οποίου συμμετείχαν στελέχη και εθελοντές του Europe Direct Κομοτηνής.

Στο Συνέδριο αυτό, που τέλεσε υπό την αιγίδα του κρατικού οργανισμού για τον εθελοντισμό «Έργο Πολιτών», συμμετείχα και παρουσίασα το πρόγραμμα εθελοντισμού του Europe Direct Κομοτηνής, μαζί με την Υπεύθυνη του Κέντρου κα. Σαλτσίδου Λουίζα.

Η παρουσίαση αυτή έδωσε το έναυσμα για την έναρξη ενός διαλόγου μεταξύ των παρευρισκομένων για τον τρόπο λειτουργίας και τον σχεδιασμό των δράσεων-εκδηλώσεων στον τομέα του εθελοντισμού.

Επίσης, στο Συνέδριο αυτό συμμετείχαν εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Πανεπιστημιακής κι Επιστημονικής κοινότητας, καθώς και εθελοντές από όλη τη χώρα.

Τέλος, στον χώρο διεξαγωγής του Συνεδρίου λειτούργησε ενημερωτικό stand με έντυπο υλικό για τις εθελοντικές ομάδες του Europe Direct Κομοτηνής καθώς και για την Στρατηγική Αειφόρου Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε την κοινή εισήγηση της Υπεύθυνης του Europe Direct Κομοτηνής, κας. Σαλτίδου και του Υπεύθυνου Πληροφόρησης και Συντονιστή εθελοντικών ομάδων Europe Direct Κομοτηνής, κου. Λαμπαδαρίου για το πρόγραμμα εθελοντισμού του Europe Direct Κομοτηνής όπως παρουσιάστηκε στο Συνέδριο, πατώντας εδώ.