Το εκπαιδευτικό υλικό του προγράμματος «Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσένα!» με θέμα την κλιματική αλλαγή που σχεδίασε και υλοποίησε η εθελοντική ομάδα περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής και Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής θα αξιοποιηθεί και από τα σχολεία του Νομού Καβάλας!


Κατόπιν συνεννόησης με την Υπεύθυνη του Γραφείου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Καβάλας, κας. Γρηγοριάδου Αναστασίας κλήθηκα ως εισηγητής στις εργασίες της επιμορφωτικής συνάντησης με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης μέσα από το πρίσμα της αειφορίας» που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 31 Οκτωβρίου 2007 στο 12ο Δημοτικό Σχολείο Καβάλας για να παρουσιάσω στους εκπαιδευτικούς της Α/θμιας Εκπαίδευσης το υλικό του προγράμματος «Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσένα!».

Οι εντυπώσεις μου από την συγκεκριμένη επιμορφωτική συνάντηση είναι οι καλύτερες δυνατές και πιστεύω ότι όσοι εκπαιδευτικοί του Ν. Καβάλας ασχοληθούν με το υλικό του συγκεκριμένου προγράμματος θα επιτύχουν απόλυτα.