Τι είναι;

Είναι μια από τις πολλές Εθελοντικές ομάδες του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής που δημιουργήθηκε τον Δεκέμβριο του 2006 με στόχο την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση ατόμων κυρίως νεαρής ηλικίας με υλικό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Διεύθυνση Περιβάλλοντος και διάφορες Μ.Κ.Ο. που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα. Μέλη της ομάδας είναι κατά πλειοψηφία φοιτητές του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης. Λόγω μάλιστα του μεγάλου αριθμού των μελών, η ομάδα έχει χωριστεί σε έξι υπο-ομάδες.


Υπο-ομάδες;

1. Υπο-ομάδα για τις κλιματικές αλλαγές

Η ομάδα αυτή σε επισκέψεις της στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Κομοτηνής θα παρουσιάσει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που ετοίμασε, το οποίο αποτελείται από συγκεκριμένα στάδια για το μεγάλο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, αξιοποιώντας υλικό από την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Διεύθυνση Περιβάλλοντος, «Η αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσένα» και από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του WWF Ελλάς «Σχολεία για το κλίμα» από την εκστρατεία «Το κλίμα είναι στο χέρι σου!».

Συγκεκριμένα τα στάδια που θα ακολουθηθούν είναι τα εξής:

Στάδιο 1ο
Σύντομη παρουσίαση της ομάδας μας (ποιοι είμαστε, τι είναι ο εθελοντής, τι κάνει το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων)

Στάδιο 2οΠροβολή ενημερωτικού animated video για τις κλιματικές αλλαγές από την εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Η Αλλαγή του κλίματος εξαρτάται από εσένα» στα ελληνικά.
Στάδιο 3ο
Παρουσίαση-προβολή με Power Point του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών με υλικό του WWF Ελλάς («Σχολεία για το κλίμα») και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στάδιο 4οΠροβολή για δεύτερη φορά του animated video για τις κλιματικές αλλαγές από το 2ο στάδιο με ερωτήσεις για το τι κατάλαβαν από όλα αυτά που άκουσαν

Στάδιο 5οΕνεργή συμμετοχή των παιδιών (διανομή μικρών ιστοριών για την οικολογία της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ζωγραφική με σχέδια από προγράμματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα τις κλιματικές αλλαγές, επιδαπέδιο παιχνίδι του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Κομοτηνής «Ο Βυθός» με ερωτήσεις που αφορούν τις κλιματικές αλλαγές και την βιοποικιλότητα)

2. Υπο-ομάδα για την Ανακύκλωση και τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων

Σε ένα πρώτο στάδιο θα γίνει μια καταγραφή κάποιων προτάσεων και ιδεών που θα μπορούσαν να ευαισθητοποιήσουν την τοπική κοινωνία στο μείζον αυτό ζήτημα και εν συνεχεία μια ανοικτή επιστολή στους τοπικούς φορείς καθώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης με το τι θα μπορούσαν να εφαρμόσουν στις Δημόσιες υπηρεσίες για την ανακύκλωση (κυρίως του χαρτιού). Στα σχέδια της υπο-ομάδας αυτής υπάρχει και το ενδεχόμενο για μια εκδήλωση ενημέρωσης στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής.

3. Υπο-ομάδα για την Βιοποικιλότητα

Τα απειλούμενα είδη, οι κίνδυνοι και η εξαφάνιση των ειδών είναι μερικά μόνο από τα ζητήματα που θα απασχολήσουν την ομάδα αυτή, η οποία θα προσπαθήσει να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τα παιδιά των Δημοτικών σχολείων του Δήμου Κομοτηνής με την πολύτιμη βοήθεια του WWF Ελλάς που θα δώσει το απαραίτητο οπτικοαουστικό υλικό.

4. Υπο-ομάδα Ανταλλαγής με την Ιταλία

Προσπάθεια των μελών είναι να καταφέρουν να ορίσουν ημερομηνίες για να πραγματοποιηθεί μια ανταλλαγή με μια ομάδα φοιτητών που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα στην πόλη L’ Aquila της Ιταλίας.

5. Υπο-ομάδα Ανταλλαγής με την Ισπανία
Προσπάθεια των μελών είναι να καταφέρουν να ορίσουν ημερομηνίες για να πραγματοποιηθεί μια ανταλλαγή με μια ομάδα φοιτητών της Ισπανίας που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα.

6. Υπο-ομάδα για το επιδαπέδιο παιχνίδι

Τα μέλη της ομάδας αυτής θα δημιουργήσουν ένα επιδαπέδιο παιχνίδι για την ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα περιβάλλοντος, αφού πρώτα σκεφτούν ποιες θα είναι οι γνώσεις που θα αποκτήσουν τα παιδιά, ποιος θα είναι δηλαδή ο στόχος του παιχνιδιού και φυσικά θα αναλάβουν και τον σχεδιασμό του παιχνιδιού.

Αποτελέσματα;

1. Υπο-ομάδα για τις κλιματικές αλλαγές

- Επισκέψεις σε 6 Δημοτικά σχολεία (1ο, 3ο, 4ο, 6ο, 7ο, 9ο), 1 φροντιστήριο Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΒ+) και 2 μειονοτικά Δημοτικά Σχολεία (Βέννας, Φιλύρας).
- Δημιουργία Λευκώματος με σκέψεις, ιδέες, ζωγραφιές των μαθητών.
2. Υπο-ομάδα για την Ανακύκλωση και τη διαχείριση των στερεών απορριμμάτων
- Καταγραφή ιδεών και προτάσεων που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν άμεσα στον Δήμο Κομοτηνής με σκοπό την ανακύκλωση χαρτιού, πλαστικού και αλουμινίου.
- Συνάντηση με τον Δήμο Κομοτηναίων, κο. Δημήτριο Κοτσάκη για παρουσίαση και συζήτηση των προτάσεων της εθελοντικής ομάδας στο ζήτημα της ανακύκλωσης και των αδέσποτων ζώων.

3. Υπο-ομάδα για την Βιοποικιλότητα

- Επαφή με την Μ.Κ.Ο. WWF Ελλάς και σημαντική συμβολή στην δημιουργία της παρουσίασης για την κλιματική αλλαγή.
- Δημιουργία ερωτήσεων τόσο στο επιδαπέδιο παιχνίδι «Βυθός» του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής όσο και στο επιδαπέδιο παιχνίδι της εθελοντικής ομάδας.
- Συναντήσεις για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση φοιτητών σχετικά με την βιοποικιλότητα στον χώρο του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής.

4. Υπο-ομάδα Ανταλλαγής με την Ιταλία

- Αντιμετώπισε πρόβλημα με την Εθνική Υπηρεσία της Ιταλίας λόγω καθυστέρησης στην μετάφραση του οδηγού του προγράμματος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Νέα Γενιά σε Δράση (2007-2013)».

5. Υπο-ομάδα Ανταλλαγής με την Ισπανία

- Αντιμετώπισε πρόβλημα στην επικοινωνία με την ομάδα φοιτητών.

6. Υπο-ομάδα για το επιδαπέδιο παιχνίδι

- Σχεδίασε και δημιούργησε ένα επιδαπέδιο παιχνίδι με μορφή παζλ.
- Συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Νέων 2007 με το επιδαπέδιο παιχνίδι, που πραγματοποιήθηκε στην κεντρική πλατεία της Κομοτηνής από 31 Μαΐου έως 3 Ιουνίου 2007.


Επίσης, πέρα από τις δράσεις της κάθε υπο-ομάδας, η εθελοντική ομάδα Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης:

- τοποθέτησε δυο ειδικούς κάδους ανακύκλωσης μπαταριών σε συνεργασία με την εταιρεία «ΑΦΗΣ» (www.afis.gr) στον χώρο του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής και του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής.
- διοργάνωσε σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση Ν. Ροδόπης, τον ποδηλατικό σύλλογο «Διαδρομές», την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, το Ινστιτούτο Νεολαίας και την συμβολή της Τροχαίας Κομοτηνής εκδήλωση με τίτλο «Όλη η πόλη με ποδήλατο» στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Νέων 2007 έχοντας σαν στόχο την ευαισθητοποίηση τόσο των μαθητών όσο και των πολιτών σχετικά με εναλλακτικούς τρόπους μετακίνησης μέσα στην πόλη την Παρασκευή 1 Ιουνίου 2007.


-δημιούργησε ένα δίκτυο επαφών με σκοπό την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος για την κλιματική αλλαγή και σε Δημοτικά Σχολεία των γύρω Νομών.

- συναντήθηκε με ανθρώπους από την τοπική κοινωνία της Κομοτηνής που ασχολούνται με περιβαλλοντικά ζητήματα με σκοπό την συνεργασία.
- δημιούργησε και διαχειρίστηκε μια ιστοσελίδα (http://groups.google.com/group/perivallon_kpn?hl=en) με σκοπό την άμεση ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις της και όλες τις «τελευταίες εξελίξεις» τόσο της ομάδας όσο και του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής.
- βοήθησε τα μέλη της που δεν είχαν γνώσεις Η/Υ να εξοικειωθούν μ’ αυτόν, ιδίως στην χρήση του Διαδικτύου και στην αποστολή e-mail, κυρίως με την χρήση των υπολογιστών του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής.

Ως υπεύθυνος της εθελοντικής ομάδας Περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής και του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο την κα. Λουΐζα Σαλτσίδου, Υπεύθυνη Europe Direct Κομοτηνής και Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής όσο και τον κ. Σπύρο Νάκο, Υπεύθυνο Πληροφόρησης για την αμέριστη συμπαράστασή τους και την συνεργασία που έδειξαν σ’ όλες τις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίσαμε σαν ομάδα. Θα ήταν σημαντική παράλειψη όμως να μην εκφράσω τις ευχαριστίες μου σε όλα τα μέλη της ομάδας τα οποία εθελοντικά βοήθησαν σημαντικά στην επιτυχημένη λειτουργία της!
Σας ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ πολύ Κωνσταντίνα Πετρή, Τσούγκου Πόπη, Χελιδώνη Ζωή, Χαρλαβάνη Κωνσταντίνα, Παπαθεοδώρου Κατερίνα, Στεφανίδου Αριάδνη, Κωνσταντή Σοφία, Κούκου Αντωνία, Σαράτση Γιώργο, Μαρίτσα Δήμητρα, Καμβύση Ράνια, Πραζιούτη Φωτεινή!
Εύχομαι η λειτουργία της ομάδας να συνεχιστεί και από την νέα σχολική χρονιά με ακόμη περισσότερες δράσεις και υψηλότερους στόχους!