Είναι δυνατόν να υπάρχουν Ευρωβουλευτές που να συζητάνε για το μέλλον της Ευρώπης εκτός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που βρίσκεται στις Βρυξέλλες; Μην βιαστείτε να δώσετε απάντηση στο καθόλου ρητορικό αυτό ερώτημα… Την απάντηση έδωσε το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής, το Γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Ελλάδα, το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής με τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς και τη συνεργασία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης – Αγωγή Υγείας, την Παρασκευή 4 Μαΐου 2007.
Στο αμφιθέατρο, λοιπόν του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής συναντήθηκαν μαθητές από ΕΠΑΛ και Γενικά Λύκεια για να καταθέσουν τις απόψεις τους και να καταλήξουν σε κάποια συμπεράσματα-προτάσεις μέσω ενός διαλόγου που κράτησε από τις 10:00 μέχρι τις 14:00 σε μια προσπάθεια προσομοίωσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

Ο συντονισμός και η προετοιμασία του δύσκολου και απαιτητικού αυτού εγχειρήματος κράτησε πάνω από ένα μήνα και στηρίχθηκε από τους εθελοντές του ΚΠΝ Δήμου Κομοτηνής.
Ένας από τους εθελοντές αυτούς είχα την χαρά (αλλά και το ανάλογο «τρέξιμο»!) να είμαι κι εγώ στην Επιτροπή Πολιτισμού την οποία αποτέλεσαν μαθητές του 1ου Γενικού Λυκείου Κομοτηνής. Χρειάστηκε να γίνουν 3 συναντήσεις με τους Ευρωβουλευτές της συγκεκριμένης Επιτροπής για να λυθούν απορίες, να παρουσιαστεί η διαδικασία της προσομοίωσης και να γνωρίσουν τον τρόπο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Επιχειρήθηκε μάλιστα και μια προσομοίωση στις εργασίες της Επιτροπής που στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία! Έτσι η Επιτροπή Πολιτισμού είχε τον Πρόεδρό της, το Γραμματέα αλλά και την ομάδα που θα παρουσίαζε τις προτάσεις σχετικά με την «ενότητα των Ευρωπαϊκών λαών και την διατήρηση των πολιτιστικών χαρακτηριστικών τους», που ήταν το θέμα της στην ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ομάδα εισηγητών-εισηγητική επιτροπή).

Οι άλλες Επιτροπές που πήραν μέρος στην ολομέλεια ήταν οι εξής:
- Επιτροπή Δικαιωμάτων των Πολιτών (1ο και 2ο ΕΠΑΛ)
- Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (2ο ΕΠΑΛ)
- Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας (3ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής)
- Επιτροπή για τα δικαιώματα της γυναίκας (Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής)
- Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (2ο Γενικό Λύκειο Κομοτηνής)

Όσο για το πρόγραμμα της ολομέλειας:

9:30 – 10:00 Έναρξη – Χαιρετισμοί
10:00 – 10:25 Επιτροπή Δικαιωμάτων των Πολιτών
10:25 – 10:50 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων
10:50 – 11:15 Επιτροπή Περιβάλλοντος και Υγείας
11:15 – 11:35 Διάλειμμα
11:35 – 12:00 Επιτροπή Πολιτισμού
12:00 – 12:25 Επιτροπή για τα δικαιώματα της γυναίκας
12:25 – 12:50 Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
12:50 - 13:50 - Κλείσιμο εργασιών και απονομή επαίνων συμμετοχής από τη Γενική Γραμματέα Νέας Γενιάς κα Βάσω Κόλλια

- Μουσική εκδήλωση από τους μαθητές του Μουσικού Σχολείου Κομοτηνής

13:50 – 14:00 - Κλήρωση μαθητών και εκπαιδευτικών για τη συμμετοχή τους σε Εκπαιδευτικό ταξίδι στις Βρυξέλλες προσφορά του Κέντρου Ευρωπαικής Πληροφόρησης Κομοτηνής – Europe Direct
- Κλήρωση 6 μαθητών για i-Pod προσφορά του Κέντρου Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς

Το μόνο αρνητικό στοιχείο που έχω να υπογραμμίσω στην προσομοίωση αυτή είναι ο ανταγωνισμός μεταξύ των σχολείων που φάνηκε μέσα από την διαδικασία τροπολογιών στις προτάσεις της κάθε Επιτροπής. Ίσως αυτό να οφείλεται στην πολύ γρήγορη προετοιμασία. Πάντως η όλη προσπάθεια είχε αρκετά μεγάλη επιτυχία και μάλιστα θα πραγματοποιηθεί και την νέα σχολική χρονιά με μεγαλύτερο εύρος χρόνου.