Ενημερωτικό σεμινάριο και παιχνίδια περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης σε συμμαθητές μου και παιδιά της γειτονιάς στο παρκάκι των Πεντακοσίων (Αγία Βαρβάρα, Καβάλα, Σεπτέμβριος 2000).