Ενημερωτικό σεμινάριο για το περιβάλλον σε συμμαθητές μου στην αυλή του σπιτιού μου (Καλοκαίρι 1999).