Με μια πολύ σύντομη φράση η απάντηση στο ερώτημα αυτό θα μπορούσε να είναι: "Αρκετά υψηλός για τα δεδομένα της Ελλάδας, αρκετά μέτριος για τα δεδομένα της Αγγλίας". Όπως σε κάθε εργασία, έτσι και με το επάγγελμα του εκπαιδευτικού το οποίο χωρίζεται σε διάφορα μισθολογικά κλιμάκια ανάλογα με την εμπειρία, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες, θα πρέπει να αναλογιστούμε το τι είναι αυτό που καλούμαστε να δώσουμε σε σχέση με αυτό που λαμβάνουμε στον τραπεζικό μας λογαριασμό.


Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του ο μεγαλύτερος οργανισμός για τους Εκπαιδευτικούς, ο NASUWT, ο μισθός ενός εκπαιδευτικού στη Σκωτία και στην Αγγλία εκτός του Λονδίνου, καθώς εκεί έχουν λίγο υψηλότερους μισθούς λόγω του ακριβότερου κόστους διαβίωσης, ξεκινάει από τις 22.917 λίρες (Main Pay Range 1) μεικτά, δηλαδή 18.865 λίρες καθαρά τον χρόνο και μπορεί να φτάσει έως τις 38.633 λίρες (Upper Pay Range 3) μεικτά, δηλαδή 29.551 λίρες καθαρά τον χρόνο.


Για εκπαιδευτικούς που αναλαμβάνουν ρόλους διοίκησης (Leadership Group) ο μισθός ξεκινάει από τις 39.374 λίρες (L1) μεικτά, δηλαδή 30.055 λίρες καθαρά τον χρόνο και μπορεί να φτάσει μέχρι τις 109.366 λίρες (L43) μεικτά, δηλαδή 69.339 λίρες καθαρά τον χρόνο.

Μπορεί οι μισθοί αυτοί να φαίνονται ιδιαίτερα ελκυστικοί αλλά θα πρέπει να τους τοποθετήσουμε σε μια αντικειμενική βάση αξιολόγησης και σε ένα πλαίσιο που σχετίζεται με άλλα επαγγέλματα και κυρίως τη σχέση τους με τον βασικό μισθό της χώρας την τρέχουσα περίοδο που είναι 7,50 λίρες την ώρα και θα ανέβει στις 7,83 λίρες την ώρα από τον Απρίλιο του 2018 (https://www.gov.uk/national-minimum-wage-rates).

Ας πάρουμε λοιπόν έναν εργαζόμενο χωρίς εμπειρία και χωρίς κάποιες σπουδές που εργάζεται 37 ώρες την εβδομάδα, δηλαδή 148 ώρες τον μήνα (37 ώρες x 4 εβδομάδες), με τον χαμηλότερο βασικό μισθό στην Αγγλία. Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του θα είναι 1.028 λίρες, δηλαδή ουσιαστικά αμείβεται με 6,94 λίρες την ώρα (1.028 λίρες/ 148 ώρες). Ο εργαζόμενος αυτός αμείβεται μόνο για τις πραγματικές ώρες εργασίας χωρίς να έχει να κάνει το παραμικρό πέρα από τις ώρες τις οποίες εργάζεται.


Ας δούμε τώρα έναν εκπαιδευτικό με κάποια εμπειρία και με ένα πτυχίο που του επιτρέπει να διδάσκει ένα (τουλάχιστον) μάθημα σε κάποιο σχολείο της Αγγλίας. Για το λόγο αυτό θα πάρουμε έναν εκπαιδευτικό που αμείβεται με το Main Pay Range 3, ούτε τον χαμηλότερο αλλά ούτε και τον υψηλότερο μισθό από τη χαμηλότερη βαθμίδα στην οποία ανήκει η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών. Οι πραγματικές ώρες διδασκαλίας είναι περίπου 30, δηλαδή 120 ώρες τον μήνα (30 ώρες x 4 εβδομάδες). Οι καθαρές μηνιαίες αποδοχές του θα είναι 1.787 λίρες, δηλαδή αμείβεται με 14,89 λίρες την ώρα (1.787 λίρες/ 120 ώρες). Ο εκπαιδευτικός δηλαδή αυτός αμείβεται με ελάχιστο παραπάνω από το διπλάσιο κατώτατο μισθό την ώρα. Αν είχε να προετοιμαστεί μόνο μία ώρα επιπλέον για κάθε μία πραγματική ώρα διδασκαλίας (διόρθωση διαγωνισμάτων, διόρθωση τετραδίων μαθητών, προγραμματισμός μαθημάτων, πλάνα μαθήματος κλπ.), τότε θα αμειβόταν με περίπου τον χαμηλότερο βασικό μισθό ανά ώρα. Δυστυχώς, όμως, θα πρέπει να εργάζεται περισσότερο από μία ώρα για κάθε πραγματική ώρα διδασκαλίας χωρίς να υπολογίσουμε τις ώρες για δραστηριότητες του σχολείου (εκδρομές, Parents' evenings, καθήκοντα κατά τη διάρκεια του διαλείμματος κλπ).Μην δεχθείτε τα παραπάνω στοιχεία αβίαστα. Αναζητήστε στο διαδίκτυο, συζητήστε με εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε κάποιο σχολείο και χρησιμοποιήστε την εφαρμογή "Listen to Taxman" που υπολογίζει ακριβώς τα καθαρά ποσά από τον μεικτό ετήσιο μισθό.