Συμπληρώσατε την αίτηση για το σχολείο, που συνήθως είναι διαφορετική για το κάθε σχολείο, γράψατε μετά από κόπο και αμέτρητες αναζητήσεις στο διαδίκτυο για παρόμοια κείμενα, το πώς ταιριάζει το προφίλ σας και η εμπειρία σας για τη συγκεκριμένη θέση, στο συγκεκριμένο σχολείο της συγκεκριμένης περιοχής (motivation letter ή supporting statement) και έχετε λάβει την πολυπόθητη πρόσκληση για τη συνέντευξη! Είστε σχεδόν με το ένα σας πόδι στο σχολείο, έχετε καλύψει τη μισή διαδρομή και είστε πολύ κοντά στον στόχο σας. Το άρθρο αυτό επιχειρεί να σας δώσει μερικές συμβουλές για το πώς θα καταφέρετε να κερδίσετε τη θέση μέσα από τη συνέντευξη.

Ανεξαρτήτως από τη θέση για την οποία έχετε υποβάλει την αίτησή σας (Teacher, Teaching Assistant, Cover Supervisor, Supply Teacher, SEN Teacher), η συνέντευξή σας μπορεί να περιλαμβάνει:


Observation lesson


Το σχολείο μπορεί να σας ζητήσει να ετοιμάσετε ένα μάθημα για κάποιο θέμα και να το παρουσιάσετε σε μαθητές μιας τάξης του. Άλλοτε μπορεί να σας δοθεί το θέμα ακόμη και το υλικό (παρουσίαση, σημειώσεις, κείμενα, handouts κλπ.) και να σκεφτείτε πώς θα το παραδώσετε στους μαθητές. Η συνολική διάρκεια του μαθήματος αυτού είναι περίπου 25-30 λεπτά (μισή διδακτική ώρα). Κατά τη διάρκεια του μαθήματος αυτού στην αίθουσα θα παρευρίσκονται άλλοι εκπαιδευτικοί του σχολείου, μόνιμοι, ενδεχομένως και ο Διευθυντής και όλοι θα κρατούν σημειώσεις για το πώς κινείστε, πώς εξηγείτε το μάθημα, πώς αντιμετωπίζετε τους μαθητές. 

Είναι καλό να προσέξετε τα εξής:
- δεν θα πρέπει να βιάζεστε και να μιλάτε γρήγορα
- να εξηγείτε σταδιακά, αργά και ήρεμα τις διαφάνειες της παρουσίασης και φροντίστε με ερωτήσεις να αποδεικνύετε ότι οι μαθητές κατανοούν τα όσα τους λέτε
- απευθυνθείτε στους μαθητές με τα ονόματά τους (αν σας έχει δοθεί πλάνο της τάξης) ή ρωτήστε τα ονόματά τους όταν απαντούν μια ερώτηση (αν δεν σας έχει δοθεί πλάνο της τάξης)
- συχνοί έλεγχοι (με ερωτήσεις) ότι οι μαθητές κατανοούν την εξέλιξη του μαθήματος, τα διάφορα μέρη του (αρχή, μέση, τέλος)
- εφόσον υπάρχουν μαθητές απρόθυμοι ή δεν συμμετέχουν, προσπαθήστε να τους προσεγγίσετε και να τους κάνετε να συμμετέχουν στο μάθημά σας


Student panel


Ίσως το σχολείο δώσει σε μια ομάδα μαθητών (συνήθως πέντε) να σας κάνουν μερικές ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις μπορεί να είναι αυτές που θα περιμένατε να σας γίνουν κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης για την πρόσληψη σε σχολείο από ένα μέλος του προσωπικού, δηλαδή:
- Για ποιο λόγο θέλετε να εργαστείτε στο συγκεκριμένο σχολείο;
- Τι θα προσφέρετε στο σχολείο;
- Ποια είναι η διδακτική σας εμπειρία;
- Τι θα κάνατε για να παρακινήσετε μαθητές που δυσκολεύονται κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος;


Μερικές συμβουλές για τη συνέντευξη αυτή από τους μαθητές:
- παραμείνετε ψύχραιμοι και απαντήστε φυσιολογικά κοιτώντας τους μαθητές στα μάτια, όπως θα απαντούσατε και σε έναν ενήλικα
- φροντίστε ο τόνος της φωνής σας να είναι ήρεμος και σταθερός
- χρησιμοποιήστε απλή γλώσσα χωρίς δύσκολες εκφράσεις και λέξεις που ίσως να δυσκολέψουν τους μαθητές
- προσπαθήστε να βελτιώσετε την προφορά σας καθώς ίσως δυσκολευτούν οι μαθητές να σας καταλάβουν
- να είστε ειλικρινείς χωρίς να μακρηγορείτε


Πριν τη συνέντευξη είναι καλό να έχετε συγκεντρώσει σε έναν φάκελο όλα τα πιστοποιητικά, τα πτυχία και τα έγγραφα που θα πάρετε μαζί σας. Επίσης, θα πρέπει αυτά να είναι οργανωμένα σε κατηγορίες, δηλαδή Qualifications, CPD courses κλπ. για να κάνετε καλή εντύπωση στο σχολείο αφού θα φαίνεστε πολύ οργανωμένοι και ότι δεν αφήνετε τίποτα στην τύχη του.Μετά από κάθε συνέντευξη, μη φοβάστε να ζητάτε feedback για το πώς τα πήγατε. Σε περίπτωση μιας αποτυχημένης συνέντευξης, θα γνωρίζετε τα αδύνατα σημεία σας και τις βελτιώσεις που θα πρέπει να κάνετε για την επόμενη συνέντευξη. Και να θυμάστε ότι όσο περισσότερο προσπαθείτε, τότε πιο κοντά έρχεστε στην επιτυχία! Καλή σας επιτυχία, λοιπόν, με θάρρος!