Άρθρο της δημοσιογράφου Λυδίας Ελιόγλου, Καθημερινή Πρωινή εφημερίδα "Η ΕΒΔΟΜΗ", Έτος 33ο, Αρ. φύλλου 9026, Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013, σελίδα 17.

Κατεβάστε εδώ το φύλλο όπως τυπώθηκε στην εφημερίδα.