Πραγματοποίησα σήμερα ενημερωτική επίσκεψη για την κλιματική αλλαγή, την ανακύκλωση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο 15ο Δημοτικό Σχολείο της Καβάλας.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασίζεται στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών και αποσκοπεί στην πληρέστερη ενημέρωσή τους γύρω από το μείζον πρόβλημα της αλλαγής του κλίματος και της ευαισθητοποίησής τους για απλές, πρακτικές συμβουλές που μπορούν εύκολα να εφαρμόσουν στην καθημερινότητά τους, ώστε να συμβάλουν στη μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος.

Οι μαθητές αφού ενημερώθηκαν για την ιστορία του WWF, τον σκοπό και την αποστολή του καθώς και για τις δράσεις του WWF Ελλάς, συμμετείχαν στην παρουσίαση του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, παρακολούθησαν βίντεο σχετικό με την εξοικονόμηση ενέργειας μέσα από απλούς και εύκολους τρόπους και απάντησαν σε ειδικά φύλλα δραστηριοτήτων.

Συνολικά, ενημερώθηκαν περισσότεροι από 130 μαθητές όλων των τάξεων του 15ου Δημοτικού Σχολείου.