Τα μαθηματικά δεν προσφέρουν μόνο προβλήματα προς επίλυση αλλά και λύσεις! Αν πολλαπλασιάσουμε την ενημέρωση, προσθέσουμε την ανιδιοτελή προσφορά και τις ιδέες και αφαιρέσουμε την προκατάληψη, τότε πολύ εύκολα μπορούμε να διαιρέσουμε τα προβλήματα που απειλούν την καθημερινότητά μας, την κοινωνία μας, τη ζωή μας.
Ένα από τα προβλήματα αυτά, που απειλεί την κοινωνία στο σύνολό της, είναι η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Ένα πρόβλημα που συνεχώς διευρύνεται και αιχμαλωτίζει πολλά μέλη της κοινωνίας. Η εύρεση της λύσης του προβλήματος δεν περιορίζεται σε μερικούς αλλά σε όλους μας. Και όλοι μας μπορούμε να ενημερωθούμε και να ενημερώσουμε.


Η «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά» στοχεύει να δώσει στην ευρωπαϊκή κοινωνία των πολιτών τη δυνατότητα για περισσότερη ευαισθητοποίηση και δέσμευση των πολιτών της σε ό,τι αφορά τα ναρκωτικά και τους κινδύνους που συνεπάγεται η χρήση τους και να προωθήσει το διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών. Αυτή η δράση, που ξεκίνησε πριν από έναν περίπου χρόνο (26 Ιουνίου 2009), βασίζεται σε μια απλή ιδέα: δεδομένου ότι ένας τεράστιος αριθμός οργανώσεων και μεμονωμένων ατόμων συμμετέχουν στις προσπάθειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στους κινδύνους που εγκυμονεί η χρήση ναρκωτικών, κυρίως για τους νέους, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει να δεσμευτούν όλοι όσοι έχουν κάποιας μορφής επίσημη αρμοδιότητα, εξουσία λήψης αποφάσεων ή εντολή εκπροσώπησης ή ασκούν κοινωνική ή οικονομική εξουσία, να αναλάβουν συγκεκριμένη δράση. Η «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά» βασίζεται στην αρχή της «συνυπευθυνότητας», δηλαδή της ευθύνης που μοιράζονται όλα τα μέλη της κοινωνίας, είτε είναι κοινοί πολίτες είτε «ειδικοί».

Στο πλαίσιο της δέσμευσής μου στην «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά» διένειμα την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών (Σάββατο, 26 Ιουνίου 2010) ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, έντυπα) για τα ναρκωτικά και την Ευρωπαϊκή Ένωση σε χώρους όπου οι νέοι διασκεδάζουν, χαλαρώνουν με την παρέα τους και διαβάζουν, όπως καφετέριες, clubs, Internet cafes, εστιατόρια, Λέσχη του Πανεπιστημίου και Βιβλιοθήκες των Τμημάτων του Δ.Π.Θ. Γιατί η ενημέρωση και η πρόληψη είναι καλύτερες από την θεραπεία!

«Η κρίση πλήττει περισσότερο τους πιο αδύναμους. Εντείνει τα προβλήματα χρήσης ουσιών, ψυχικής υγείας, κοινωνικού αποκλεισμού. Η κρίση μπορεί να μας κάνει φτωχότερους με πολλούς τρόπους. Ένας απ’ αυτούς είναι να χαθεί η κοινωνική αλληλεγγύη» (Από το ενημερωτικό έντυπο του ΚΕ.Θ.Ε.Α. με τίτλο «Χρέος μας… η ζωή»).