Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο: «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά».
Το πρόβλημα της χρήσης και της διακίνησης ναρκωτικών είναι αναμφισβήτητα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα τα οποία καλείται η κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο να αντιμετωπίσει. Για να δοθεί όμως αυτή η αποτελεσματική, ουσιαστική και καθοριστική για την εξάλειψη του προβλήματος λύση, οι ίδιοι οι πολίτες, η «Κοινωνία των πολιτών» θα πρέπει να συμπεριφερθεί υπεύθυνα και να δραστηριοποιηθεί ενεργά. Αυτό ακριβώς είναι το επίκεντρο της «Ευρωπαϊκής Δράσης για τα Ναρκωτικά» (www.action-drugs.eu) που σχεδίασε η Γενική Διεύθυνση Δικαιοσύνης, Ελευθερίας και Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.


Φιλοδοξία της δράσης αυτής είναι να χρησιμεύσει ως βάση για όλους τους ευρωπαϊκούς δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, φορείς, ΜΚΟ, πολίτες και οποιονδήποτε δραστηριοποιείται ή ενδιαφέρεται για τον τομέα των ναρκωτικών και να κεντρίσει το ενδιαφέρον όλων αυτών ώστε, ανάλογα με το προφίλ και τις δυνατότητες δράσης τους, να επηρεάσουν θετικά μέσω πρακτικών και δημιουργικών πρωτοβουλιών τη συμπεριφορά σε σχέση με τα ναρκωτικά στην ευρωπαϊκή κοινωνία και να συμβάλλουν στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενημέρωση του κοινού.

Για να συμμετέχει κανείς στη δράση αυτή δεν απαιτείται να είναι «ειδικός» στο θέμα των ναρκωτικών, ούτε να έχει εξειδικευμένες γνώσεις. Όποιος νιώθει ότι το πρόβλημα των ναρκωτικών τον αφορά και θέλει αναλάβει ευθύνη για την αντιμετώπισή του, μπορεί να λάβει μέρος στη δράση, υπογράφοντάς την. Η υπογραφή της «Ευρωπαϊκής Δράσης για τα Ναρκωτικά» αντιπροσωπεύει πραγματική δέσμευση για την ανάληψη ουσιαστικής δράσης, όπως είναι η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα παράνομα ναρκωτικά και τους κινδύνους που περικλείει η κατάχρησή τους, η επισήμανση των δυνητικών καταστροφικών οικονομικών και κοινωνικών συνεπειών από την παράνομη χρήση ναρκωτικών, ιδίως μεταξύ των νέων, η πρόληψη της παράνομης χρήσης ναρκωτικών και η συμβολή στη μείωση των συνυφασμένων κινδύνων. Η δέσμευση αυτή μπορεί να εφαρμοστεί επίσης σε υπεύθυνη στάση έναντι νόμιμων ουσιών όπως τα οινοπνευματώδη και τα φάρμακα που χορηγούνται με συνταγή.

Η δέσμευση πρέπει να είναι απλή, ειδική και μετρήσιμη. Μπορεί δηλαδή κάποια οργάνωση ή πολίτης να μοιράζει φυλλάδια σχετικά με τα ναρκωτικά, να μιλά για το θέμα αυτό με φίλους, μέλη της οικογένειας, συναδέλφους, να διοργανώνει εργαστήρια σχετικά με το θέμα των ναρκωτικών, να χρηματοδοτεί μελέτες για τα ναρκωτικά ή να προσφέρει τη βοήθειά του σε εθνική εκστρατεία ευαισθητοποίησης σχετικά με τα ναρκωτικά. Βέβαια, η φύση των δραστηριοτήτων που θα περιλαμβάνει η δέσμευση εξαρτάται από το προφίλ και τις δυνατότητες δράσης του υπογράφοντα. Για παράδειγμα, ένας φοιτητής μπορεί να ενημερώσει τους συμφοιτητές του για το πρόβλημα των ναρκωτικών ετοιμάζοντας ένα φυλλάδιο ο ίδιος ή αναλαμβάνοντας να μοιράσει φυλλάδια από Οργανισμούς και ΜΚΟ που ασχολούνται με το θέμα όπως ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., το ΚΕ.Θ.Ε.Α. κτλ. Μια ΜΚΟ μπορεί να χρηματοδοτήσει καμπάνια ενημέρωσης για τα ναρκωτικά, που να περιλαμβάνει αφίσες, φυλλάδια, ιστοσελίδα, εκδόσεις κτλ. Ένας γιατρός να προσθέσει το λογότυπο της «Ευρωπαϊκής Δράσης για τα Ναρκωτικά» στο συνταγολόγιό του και να αναλάβει να ενημερώσει τους ασθενείς του για τις επιβλαβείς επιπτώσεις των ναρκωτικών στο ανθρώπινο σώμα. Σε κάθε περίπτωση, οι δραστηριότητες αυτές θα συμβάλλουν άμεσα στην εφαρμογή του σχεδίου δράσης για τα ναρκωτικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (με το οποίο πρέπει να συνάδουν οι δραστηριότητες), στην ευαισθητοποίηση της κοινωνίας στα ναρκωτικά και στην ανάπτυξη του διαλόγου, καθώς και στην ενθάρρυνση της ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των Ευρωπαίων ειδικών στον τομέα αυτόν.

Αξίζει να τονιστεί ότι τόσο για τους επαγγελματίες στον τομέα των ναρκωτικών, όσο και για τον καθένα που θέλει ως άτομο να αναλάβει δράση και να προσφέρει ουσιαστικά, η συμμετοχή στην «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά» προσδίδει ευρωπαϊκή διάσταση και προβολή στο έργο τους, αποτελώντας παράλληλα τη «βάση» για επικοινωνία και ανταλλαγή εμπειριών και ευφάνταστων δραστηριοτήτων, καθώς και δυναμικό δίκτυο διαφορετικών ατόμων και οργανώσεων από όλη την Ευρώπη που προσπαθούν να επιτύχουν τα ίδια αποτελέσματα.

Αν και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν μπορεί να χρηματοδοτήσει άμεσα τις δραστηριότητες των πολιτών και των οργανισμών που θέλουν να πάρουν μέρος στην «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά», θα στηρίξει τη δράση τους θέτοντας στη διάθεσή τους μία δημόσια πλατφόρμα και εργαλεία για την εκστρατεία, όπως ένα «κιτ για τον υπογράφοντα», που περιέχει το πιστοποιητικό της «Ευρωπαϊκής Δράσης για τα Ναρκωτικά», την πινακίδα υπογράφοντος και ένα CD-Rom με διαφημιστικό υλικό. Οι υπογραφές της δέσμευσης καθώς και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνουν, θα προστεθούν στον αφιερωμένο δικτυακό τόπο της «Ευρωπαϊκής Δράσης για τα Ναρκωτικά» (www.action-drugs.eu), ο οποίος απευθύνεται σε όλους αυτούς που αναλαμβάνουν δέσμευση και δράση, ώστε να μπορούν να συγκρίνουν τις εμπειρίες τους με τους άλλους. Οι συμμετέχοντες θα μπορέσουν επίσης να συμμετέχουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων δικτύου, όπως η απονομή βραβείων, τόσο στη χώρα τους όσο και σε ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ακόμη, θα λαμβάνουν απευθείας τακτικές ενημερώσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικό ενημερωτικό δελτίο.

Όσοι ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά» και να προσθέσουν το δικό τους κομμάτι στο παζλ της λύσης του προβλήματος των ναρκωτικών, θα πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο της αίτησης (παρέχεται από το δικτυακό τόπο της πρωτοβουλίας: www.action-drugs.eu) και να υπογράψουν τη δήλωση δέσμευσης, η οποία περιλαμβάνει την αποδοχή ενός συνόλου γενικών αρχών καθώς και ένα χώρο κενό για να περιγράψουν την προσωπική τους δέσμευση και δράση.

Στοιχεία επικοινωνίας για την «Ευρωπαϊκή Δράση για τα Ναρκωτικά»:

Συντονίστρια ομάδα:

European Action on Drugs (EAD)

UL. Tamka 49/73, 00-355 Warszawa, Poland

Tel./Fax +48 22 826 84 05Συντονιστής για την Ελλάδα:

Μη Κυβερνητική Οργάνωση «Ευρωπαϊκή Έκφραση»

Ομήρου 54, Αθήνα, 106 72

Τηλ.: 210 3643224

Fax.: 210 3646953Με μια ματιά – Εκτιμήσεις της χρήσης ναρκωτικών στην Ευρώπη

Οι εκτιμήσεις που παρουσιάζονται εδώ αφορούν τον ενήλικο πληθυσμό (15-64 ετών) και βασίζονται στα πλέον πρόσφατα δεδομένα που έχει στη διάθεσή του το ΕΚΠΝΤ.

Κάνναβη

Επικράτηση της χρήσης σε ολόκληρη τη ζωή: τουλάχιστον 74.000.000 (22% των ευρωπαίων ενηλίκων)

Χρήση κατά το τελευταίο έτος: περίπου 22,5 εκατομμύρια άτομα ευρωπαίοι ενήλικες ή 1/3 των ατόμων που έχουν κάνει χρήση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους

Χρήση κατά τον τελευταίο μήνα: περισσότεροι από 12.000.000 Ευρωπαίοι

Διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα κατά το τελευταίο έτος: συνολική διακύμανση από 0,4 έως 14,6%

Κοκαΐνη

Επικράτηση της χρήσης σε ολόκληρη τη ζωή: τουλάχιστον 13.000.000 (3,9% των ευρωπαίων ενηλίκων)

Χρήση κατά το τελευταίο έτος: 4.000.000 ευρωπαίοι ενήλικες ή 1/3 των ατόμων που έχουν κάνει χρήση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους

Χρήση κατά τον τελευταίο μήνα: περίπου 1,5 εκατομμύριο

Διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα κατά το τελευταίο έτος: συνολική διακύμανση από 0,0 έως 3,1%

Έκσταση

Επικράτηση χρήσης σε ολόκληρη τη ζωή: περίπου 10.000.000 (3,1% των ευρωπαίων ενηλίκων)

Χρήση κατά το τελευταίο έτος: πάνω από 2,5 εκατομμύρια ή 1/4 των ατόμων που έχουν κάνει χρήση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους

Χρήση κατά τον τελευταίο μήνα: λιγότερο του ενός εκατομμυρίου

Διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα κατά το τελευταίο έτος: συνολική διακύμανση από 0,1 έως 3,5%

Αμφεταμίνες

Επικράτηση της χρήσης σε ολόκληρη τη ζωή: περίπου 12.000.000 (3,5% των ευρωπαίων ενηλίκων)

Χρήση κατά το τελευταίο έτος: περίπου 2.000.000 ή 1/6 των ατόμων που έχουν κάνει χρήση τουλάχιστον μία φορά στη ζωή τους

Χρήση κατά τον τελευταίο μήνα: κάτω του ενός εκατομμυρίου

Διαφοροποίηση από χώρα σε χώρα κατά το τελευταίο έτος: συνολική διακύμανση από 0,0 έως 1,3%

Οπιοειδή

Προβληματική χρήση οπιοειδών: υπολογίζεται μεταξύ 1,2 και 1,5 εκατομμυρίων Ευρωπαίων

Οι θάνατοι που συνδέονταν με τα ναρκωτικά αντιπροσώπευαν το 4% του συνόλου των θανάτων των Ευρωπαίων ηλικίας 15-39 ετών, με τα οπιοειδή που ευθύνονται για τα 3/4 περίπου των περιπτώσεων

Είναι το κύριο ναρκωτικό σε περίπου 50% του συνόλου των αιτήσεων για θεραπεία απεξάρτησης

Περισσότεροι από 650.000 χρήστες οπιοειδών έλαβαν θεραπεία υποκατάστασης το 2007

(Πηγή: Ετήσια Έκθεση 2009: η κατάσταση του προβλήματος των ναρκωτικών στην Ευρώπη, Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας, Λουξεμβούργο: Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης)