Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο: «Ο «Καρλομάγνος» επιβραβεύει τους νέους!». 

Ο Καρλομάγνος, ο πρώτος αυτοκράτορας της ονομαζόμενης Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας (742 Άαχεν – 814 π.Χ.), και ουσιαστικά η πιο σημαντική φυσιογνωμία του Μεσαίωνα, τόσο για την ιστορική σημασία των κατορθωμάτων του, όσο και για την επιβλητική δύναμη της προσωπικότητάς του, την οποία είχε ήδη περιβάλει ο θρύλος από την εποχή που ζούσε ακόμα, δίνει το όνομά του σε Ευρωπαϊκό Βραβείο για τη Νεολαία!

Ανάμεσα στις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ολοκλήρωσή της συγκαταλέγεται και το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία» (www.charlemagneyouthprize.eu/).

Σε συνεργασία με το Ίδρυμα του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνου του Άαχεν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο διοργανώνει για τρίτη συνεχή χρονιά το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Καρλομάγνου για τη Νεολαία» που έχει ως στόχο να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνείδησης μεταξύ των νέων ανθρώπων, καθώς και τη συμμετοχή τους σε ευρωπαϊκά σχέδια ολοκλήρωσης. Το Βραβείο απονέμεται για σχέδια που αναλαμβάνουν να πραγματοποιήσουν νέοι άνθρωποι μεταξύ 16 και 30 ετών, και που προάγουν την κατανόηση, προωθούν την ανάπτυξη μιας κοινής αντίληψης της ευρωπαϊκής ταυτότητας, και παρέχουν απτά παραδείγματα συμβίωσης των Ευρωπαίων ως μια κοινότητα. Τα προγράμματα ανταλλαγών νέων, οι καλλιτεχνικές και οι διαδικτυακές δράσεις με ευρωπαϊκή διάσταση συγκαταλέγονται μεταξύ των επιλέξιμων δράσεων. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων έχει οριστεί η 14η Φεβρουαρίου 2010.

Τα βραβεία για τις τρεις καλύτερες δράσεις τα οποία θα συνοδευτούν με τα  χρηματικά έπαθλα των €5.000, των €3.000, και των €2.000 αντίστοιχα θα ανακοινωθούν από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και έναν εκπρόσωπο του Ιδρύματος του Διεθνούς Βραβείου Καρλομάγνος του Άαχεν. Οι εκπρόσωποι αυτών των τριών δράσεων θα προσκληθούν να επισκεφθούν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενώ οι εκπρόσωποι των 27 εθνικών δράσεων θα προσκληθούν στην τελετή βράβευσης στο Άαχεν της Γερμανίας, στις 11 Μαΐου 2010.

Πέρυσι, το πρώτο βραβείο κέρδισε η Ευρωπαϊκή Φοιτητική Οργάνωση AEGEE Κρακοβίας για το πρόγραμμα «YOUrope needs YOU!» («Η Ευρώπη σε χρειάζεται»). Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία έχει στόχο να δώσει τη δυνατότητα σε μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ευρώπη να γίνουν ενεργά μέλη της κοινωνίας. Οι νέοι συμμετέχουν σε εργαστήρια που τους βοηθούν να κατανοήσουν καλύτερα τα ευρωπαϊκά ζητήματα, να γνωρίσουν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η Ευρώπη και να τις αξιοποιήσουν μέσω της άτυπης εκπαίδευσης. Την ιδέα για την πρωτοβουλία συνέλαβε μια διεθνής ομάδα στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Σχολής 2», ένα σεμινάριο επιμόρφωσης με θέμα την ανάπτυξη προγραμμάτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μετά από σχετική έρευνα, οι εμπνευστές της πρωτοβουλίας διαπίστωσαν ότι κατά τη διάρκεια των σχολικών μαθημάτων η Ευρώπη παρουσιάζεται συχνά ως κάτι το τεχνητό και αποκλειστικά μέσα από το στενό πρίσμα της ιστορίας και της γεωγραφίας. Το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείται καμία διαδραστική ή άτυπη μέθοδος διδασκαλίας εντείνει την αδιαφορία των μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την Ευρώπη, τα ευρωπαϊκά θέματα και τις ευρωπαϊκές αξίες. Θέλοντας να αντιστρέψει αυτό το κλίμα, η πρωτοβουλία «YOUrope needs YOU!» προσεγγίζει φοιτητές πανεπιστημίου που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν τις γνώσεις τους διοργανώνοντας σεμινάρια σε σχολεία αφού πρώτα εκπαιδευτούν για να αναλάβουν τον ρόλο του εκπαιδευτή. Οι πρώτες εκπαιδευτικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Γερμανία και τις Κάτω Χώρες ενώ προγραμματίζονται άλλες τρεις στην Πολωνία, την Ισπανία και την Τουρκία. Έχοντας στα χέρια τους το έντυπο που ετοίμασε η ομάδα του προγράμματος και το οποίο περιέχει συνοπτικά όλα τα αξιομνημόνευτα γεγονότα για την Ευρώπη και την ΕΕ, την πολυπολιτισμικότητα, την ευρωπαϊκή ταυτότητα και τις ευρωπαϊκές αξίες καθώς και οδηγίες διοργάνωσης εργαστηρίων, και αφού εκπαιδευτούν από ειδικούς, οι συμμετέχοντες είναι έτοιμοι να διοργανώσουν εργαστήρια σε σχολεία. Τον Δεκέμβριο του 2008 πραγματοποιήθηκε το πρώτο εργαστήριο σε σχολείο στην πόλη Gostyn της Πολωνίας. Η Ευρώπη και οι δυνατότητες που αυτή προσφέρει παρουσιάστηκαν σε μαθητές από την Πολωνία καθώς και σε 30 Γάλλους μαθητές που βρίσκονταν εκεί στο πλαίσιο προγράμματος ανταλλαγής. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για το θέμα και τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν και αντιμετώπισαν πολύ θετικά την αλλαγή στο ωρολόγιο πρόγραμμά τους. Αυτή τη στιγμή, η ομάδα του προγράμματος μπορεί να αποτελείται από εκπροσώπους 7 διαφορετικών χωρών, εντός και εκτός ΕΕ, που συνεργάζονται σε εθελοντική βάση, πρόθυμοι να μοιραστούν με τους μαθητές γυμνασίων και λυκείων το όραμα μιας ανεκτικής και ενεργού κοινωνίας.