Στο πλαίσιο των Γιορτών Νεολαίας 2009 «ΚομοτηΝΕΩΝ…Πράξεις», το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης – Europe Direct Κομοτηνής σε συνεργασία με το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων Δήμου Κομοτηνής, το 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής και το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 2ου Γυμνασίου Κομοτηνής, με αφορμή τον εορτασμό της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών» πραγματοποίησαν σειρά εκδηλώσεων με τίτλο: «Πολυγλωσσούπολη».
Η εκδήλωση αυτή που έγινε σήμερα, Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2009 και ώρα 10:00 στο 2ο Γυμνάσιο Κομοτηνής έδωσε τους μαθητές την ευκαιρία μέσα από διαδραστικές και πρωτότυπες δραστηριότητες να ανακαλύψουν τον γλωσσικό πλούτο της Ευρώπης και να εντοπίσουν κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των διαφόρων γλωσσών που ανήκουν στην ίδια γλωσσική οικογένεια.

Οι δραστηριότητες μεταξύ των άλλων περιλάμβαναν:
-    παρουσίαση PowerPoint για την σημασία της «Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών», την Πολυγλωσσία, τη Γενική Διεύθυνση Διερμηνείας και Μετάφρασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
-    έκθεση εξωφύλλων comics από όλα τα κράτη-μέλη της Ένωσης με τίτλο: “EUComiCrossing”
-    παιχνίδια ρόλων
-    επιδαπέδιο παιχνίδι στο οποίο οι μαθητές χωρισμένοι σε δυο ομάδες θα κληθούν να αντιστοιχήσουν εξώφυλλα comics με την χώρα από την οποία προέρχονται
-    φύλλα δραστηριοτήτων (ακροστιχίδες, σταυρόλεξα κτλ.)

Στο τέλος της εκδήλωσης αυτής διανεμήθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό της Επίσημης Υπηρεσίας Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που αφορά την Πολυγλωσσία και τις γλώσσες στην Ευρώπη.

Να σημειώσουμε ότι κάθε χρόνο στις 26 Σεπτεμβρίου γιορτάζεται η «Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών». Στόχος των εκδηλώσεων που γίνονται στις διάφορες χώρες είναι να ενημερωθούν οι πολίτες καλύτερα σχετικά με όλες τις γλώσσες που μιλιούνται στην Ευρώπη καθώς για τη σημασία της γλωσσομάθειας αναφορικά με την ανάπτυξης της ανοχής και της αμοιβαίας κατανόησης. Στην «Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών» γιορτάζεται η γλωσσική πολυμορφία σαν ένα από τα ισχυρά στοιχεία της Ευρώπης και ενθαρρύνεται η δια βιου εκμάθηση γλωσσών μέσα κι έξω από το σχολείο.