Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2009 γενικό σεμινάριο επιμόρφωσης για τα στελέχη των καινούριων Europe Direct για την περίοδο 2009-2012 στις Βρυξέλλες.

Περισσότερα από 120 στελέχη των καινούριων Europe Direct έλαβαν εκτενή πληροφόρηση τόσο από υπαλλήλους της Γενικής Διεύθυνσης Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσο και από εξειδικευμένους γνώστες σημαντικών θεμάτων όπως αυτά της επικοινωνίας, της δημιουργικής γραφής και της συμπεριφοράς με τα ΜΜΕ και τους δημοσιογράφους.

Έμφαση δόθηκε στις επικοινωνιακές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το τρέχον έτος με λεπτομερέστατη περιγραφή του φακέλου των επικείμενων Ευρωεκλογών, του πολύ σοβαρού ζητήματος της οικονομικής κρίσης και την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής.

Στο σεμινάριο αυτό εκπροσώπησα το Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης - Europe Direct Κομοτηνής ως Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Συντονιστής Εθελοντικών Ομάδων του Κέντρου.