Προπαρασκευαστική συνάντηση με τον Αντινομάρχη της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Ροδόπης-Έβρου (ΝΑΡΕ) και Υπεύθυνο Γραφείου Εθελοντισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κο. Θωμαΐδη και την Υπεύθυνη του Γραφείου για τον Εθελοντισμό και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Παράρτημα Κομοτηνής, κα. Κενανίδου πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 30 Αυγούστου στο χώρο του Europe Direct Κομοτηνής.
Στόχοι της συνάντησης αυτής ήταν, αφενός, η ανάπτυξη μιας μελλοντικής και εποικοδομητικής συνεργασίας μεταξύ του Γραφείου Εθελοντισμού και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της ΝΑΡΕ και του Europe Direct Κομοτηνής και αφ’ ετέρου, η αρωγή των εθελοντικών ομάδων του Europe Direct Κομοτηνής στο ανοικτό Συνέδριο για τον Εθελοντισμό και την Κοινωνική Αλληλεγγύη με τίτλο: «Κοινωνική – Πράσινη Οικονομία και Ενεργός Πολίτης» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη στις 17-19 Οκτωβρίου 2008.
Στην συνάντηση αυτή παρουσίασα το πρόγραμμα εθελοντισμού που λειτουργεί στο πλαίσιο του Europe Direct Κομοτηνής ως Υπεύθυνος Πληροφόρησης και Συντονιστής των εθελοντικών ομάδων ενώ την εμπειρία γύρω από την εθελοντική προσφορά της κατάθεσε η εθελόντρια του Europe Direct Κομοτηνής, κα. Παναβέλη.