Διαβάστε το κείμενό μου που δημοσιεύτηκε στην καθημερινή εφημερίδα της Κομοτηνής "Ο Παρατηρητής της Θράκης" στο φύλλο Νο. 4543 της Τρίτης 27 Μαρτίου 2007 στην σελίδα 14 στο ειδικό αφιέρωμα για τα 50 χρόνια της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τίτλο "Ευρωπαϊκή Ένωση, ετών πενήντα..." της κας. Νικολάου Μαρίας.

Ειρήνη, ασφάλεια, ελευθερία, δημοκρατία, ευημερία, απασχόληση, ανάπτυξη και σταθερότητα σ’ όλα τα επίπεδα είναι μερικά μόνο από αυτά που έχει επιτύχει η Ε.Ε. μέσα σε διάστημα 50 ετών. Το δύσκολο λοιπόν έργο της τοποθέτησης ισχυρών θεμελίων για ένα ευοίωνο μέλλον έχει ολοκληρωθεί. Αυτό που έπεται όμως είναι ένα τολμηρό εγχείρημα για τους ιθύνοντες της Ε.Ε.: πρωτοβουλία και θάρρος. Αφού έγινε ο προγραμματισμός και η ιεράρχηση των στόχων ακολουθούν οι πρωτοβουλίες που πρέπει να παρθούν για ζητήματα όπως η παγκοσμιοποίηση, οι κλιματικές αλλαγές με την συνακόλουθη υπερθέρμανση του πλανήτη, η διεύρυνση, το Ευρωσύνταγμα, η ενθάρρυνση της δημοκρατίας και της συμμετοχής του κάθε πολίτη στα κοινά αλλά και το θάρρος με το οποίο οφείλουν να χειριστούν τις συζητήσεις και τις υπόλοιπες ενέργειες για την λήψη αποφάσεων. Μετά την καταψήφιση του Ευρωσυντάγματος, η Ε.Ε. έχει περιέλθει σε μια φάση περισυλλογής και ανασυγκρότησης δείχνοντας ότι υιοθετεί μια στάση αδράνειας για όλα τα υπόλοιπα ζητήματα. Δυσκολίες όμως υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρξουν, καλώντας την εκάστοτε ηγεσία της Ένωσης με περίσκεψη να δώσει λύσεις με στόχο το όφελος όλων μας!