Διαβάστε το άρθρο μου που δημοσιεύτηκε στην τοπική εφημερίδα της Καβάλας «Χρονόμετρο» το Σάββατο 14 Ιανουαρίου 2006 στην στήλη «Με την ματιά ενός φοιτητή». 
Η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελεί μια κοινότητα με σκοπό την πολιτική, οικονομική και νομισματική ένωση των χωρών που την απαρτίζουν. Από το 1981 στην ένωση αυτή προσχώρησε και η Ελλάδα, υποσχόμενη να βοηθήσει με κάθε τρόπο για την πρόοδο και την εξέλιξη των χωρών της Ευρώπης. Η ιδιαιτερότητα του ελληνικού κράτους, του δίνει το δικαίωμα να μπορεί να προσφέρει πολλά, όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά και στον κόσμο.Αρχικά, η μοναδικότητα της Ελλάδας στην Ευρώπη συνίσταται στον πολιτισμό της. Η χώρα οφείλει να προβάλλει τη μακραίωνη ιστορία και τον γενικότερο πολιτισμό της, αφού αυτά «σφράγισαν» την πορεία της Ευρωπαϊκής Ηπείρου και να το θέσει, υπενθυμίζοντάς τα, ως πρότυπο για την χάραξη της ενιαίας πορείας των υπόλοιπων κρατών.

Έπειτα, η ύπαρξη της ελληνικής γλώσσας ως αναπόσπαστο μέρος του πολιτισμού, θα πρέπει να καλλιεργηθεί και να διαδοθεί μέσω οργανωμένων προσπαθειών εκμάθησής της στις Ευρωπαϊκές χώρες. Η συμβολή αυτής της γλώσσας υπήρξε μια μοναδική προσφορά για τις γλώσσες των υπόλοιπων κρατών και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να λησμονηθεί.

Στη συνέχεια, η ορθοδοξία, με τις αξίες της οικουμενικότητας που την χαρακτηρίζουν, θα πρέπει να διατηρηθεί και να καλλιεργηθεί από τη μόνη ορθόδοξη χώρα της Ευρώπης, την Ελλάδα. Γι’ αυτόν τον λόγο η Ελλάδα θα μπορούσε να διαδραματίσει ρόλο διαμεσολαβητή μεταξύ της Ευρωπαϊκής κοινότητας και των υπόλοιπων ορθόδοξων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης.

Επίσης, θα ήταν μια σημαντική παράλειψη να μην αναφερθούμε στην γεωγραφική θέση της χώρας μας. Η θέση της Ελλάδας στην Ανατολική Μεσόγειο αποτελεί μια ιδιαιτερότητα, αφού θα μπορούσαν να αναπτυχθούν μέσω αυτής, εμπορικές σχέσεις της Ένωσης με την Τουρκία, τη Μέση Ανατολή, τη Βόρεια Αφρική. Επιπλέον, η θέση της χώρας μας στα Βαλκάνια θα μπορούσε να αποτελέσει καταλύτη στις εξελίξεις της ευρύτερης περιοχής.

Συμπερασματικά, γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η προσφορά της Ελλάδας στην Ευρώπη και τον κόσμο είναι σημαντική και πολύτιμη, αλλά οφείλουμε ως χώρα, αυτά τα στοιχεία που συμβάλλουν σ’ αυτή την προσφορά να τα περιφρουρήσουμε, να τα διαφυλάξουμε και να τα προβάλλουμε.