Πώς μπορεί να επιτευχθεί ο διάλογος, η κατάθεση και ανταλλαγή προβληματισμού, απόψεων, ιδεών, προτάσεων μεταξύ των νέων σε ζητήματα που αφορούν τους ίδιους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση;
Την απάντηση στο ερώτημα έδωσε το Κέντρο Πληροφόρησης Νέων του Δήμου Κομοτηνής στις 16 Μαΐου 2006 στο ξενοδοχείο ARCADIA διοργανώνοντας με την βοήθεια της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, του Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής και της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς την Διαπεριφερειακή Συνάντηση Νέων – Οι νέοι συζητούν, επικοινωνούν και προτείνουν για το Ευρωπαϊκό τους μέλλον. Η συγκεκριμένη δράση εντάσσεται στο «Σχέδιο Δ για δημοκρατία, διάλογο και δημόσια συζήτηση» με στόχο την ενεργή συμμετοχή όλων των νέων.
Οι τελευταίοι αφού χωρίστηκαν σε ομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους κατέληξαν σε ορισμένα συμπεράσματα, τα οποία ανακοίνωσε ένας εκπρόσωπος της κάθε ομάδας στην ολομέλεια στο τέλος της ημέρας, στην οποία συμμετείχαν οι: Παπαγιαννακοπούλου Ολυμπία, υπεύθυνη Τεκμηρίωσης της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Σαλτσίδου-Ματεοσιάν Λουίζα, υπεύθυνη Κέντρου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης Κομοτηνής, Αγγελόπουλος Μιχάλης, Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας ΑνΜ-Θ, Στασινός Γεώργιος, Πρόεδρος Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας-Ε.ΣΥ.Ν.
Οι Ομάδες στις οποίες χωρίστηκαν οι νέοι ήταν οι εξής:
Ομάδα Α: Πολιτισμός-αθλητισμός ως συνεκτικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής μας ταυτότητας.
Ομάδα Β: Απασχόληση, Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Κινητικότητα των Νέων
Ομάδα Γ: Ενεργοί Πολίτες
Ομάδα Δ: Συνταγματική Συνθήκη
Στην Ομάδα Γ: Ενεργοί Πολίτες όπου συμμετείχα, είχα την τιμή ως εκπρόσωπος να παρουσιάσω τα συμπεράσματα της Ομάδας στην ολομέλεια:
«Αξιότιμοι εκπρόσωποι των τοπικών αρχών,
Αγαπητοί φίλοι,
Αγαπητοί συνάδελφοι,Καλησπέρα σας,
Μας δόθηκε σήμερα η δυνατότητα να εξωτερικεύσουμε και να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας σχετικά με τον εθελοντισμό στην ομάδα των «Ενεργών Πολιτών».
Η συζήτησή μας είχε ως αφετηρία τη διατύπωση ενός ορισμού για το τι είναι ο εθελοντισμός. Καταλήξαμε λοιπόν στο ότι είναι το πλαίσιο για να αναπτύξει κάποιος με συντονισμένες προσπάθειες ένα σχέδιο για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. Ο εθελοντισμός είναι τρόπος ζωής και δεν περιορίζεται σε συγκεκριμένες εκδηλώσεις.
Για την ανάπτυξη εθελοντικής δράσης σίγουρα υπάρχει ένα κίνητρο, το οποίο άλλοτε έχει ειλικρινή χαρακτήρα και άλλοτε κρύβει μια ιδιοτέλεια. Σ’ αυτό ακριβώς το σημείο σημαντικό ρόλο παίζει η οικογένεια και το σχολείο, με τις αρχές και τις αξίες που ουσιαστικά μεταδίδει στα παιδιά. Ο εθελοντισμός δεν μπορεί να λειτουργήσει σαν ένα μέσο για να λυθούν τα προβλήματα του κράτους, γι’ αυτό και σε ένα τέλειο κράτος δεν υπάρχουν εθελοντές, μα φυσικά δεν υπάρχει τέλειο κράτος.
Μέσα από τις διάφορες συζητήσεις που είχαμε σε όλη την διάρκεια της ημέρας καταλήξαμε σε κάποιες προτάσεις :
Η ανάδειξη, η προβολή εθελοντικού έργου στα σχολεία και η ενημέρωση.
Η δημιουργία δικτύων πρώτα σε τοπικό επίπεδο και έπειτα σε πανελλήνιο έτσι ώστε να επιτευχθεί και η συνεργασία με τις ευρωπαϊκές εθελοντικές οργανώσεις.
Η διοργάνωση «εβδομάδας του εθελοντή» με τη συμμετοχή εθελοντικών οργανώσεων και ευαισθητοποιημένων πολιτών.
Αποδοκιμάζουμε τον εθελοντισμό ως μέσο εκπλήρωσης προσωπικών συμφερόντων και προβολής.
Μεγάλη σημασία έχει το γεγονός ότι αποδοκιμάζουμε την «Ατζέντα των Πολιτών» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εκδόθηκε στις Βρυξέλλες τον Μάιο του 2006, η οποία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι οι πολίτες επιθυμούν την ενίσχυση των αντι-τρομοκρατικών μέτρων, την σκληρότερη προστασία των συνόρων, την πιο ασφυκτική μεταναστευτική πολιτική, την αντιδημοκρατικότερη συμμαχία αστυνομικών και δικαστικών αρχών και προτάθηκε η δημοκρατικότερη λήψη αποφάσεων από τα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ως λοιπόν νέοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούμε ότι αυτή η ατζέντα δεν εκφράζει τις πραγματικές πεποιθήσεις των νέων. Να καθιερωθεί επίσημη συμβουλευτική δραστηριότητα των Μ.Κ.Ο. ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και η απόρριψη των προτάσεών τους να είναι αιτιολογημένη.
Συμπερασματικά, η ευαισθητοποίηση των νέων για τα κοινωνικά θέματα οδηγεί στον εθελοντισμό, την κοινωνικοποίηση και την πολιτικοποίηση. Έτσι διαμορφώνεται ο ενεργός πολίτης.Σας ευχαριστώ.» 


Ελπίζω να μην σταματήσουν να διοργανώνονται τόσο σπουδαίες εκδηλώσεις για το μέλλον της Νεολαίας και της Ευρώπης!