Καθαρισμός της παραλίας Καράορμαν στην Καβάλα (Καλοκαίρι 1996).