Manchester, UK
Get in touch!

Σταματήστε τη φτώχεια τώρα!


Ακολουθεί το άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στην εφημερίδα «ΦΩΝΗ της Ροδόπης» με τίτλο: «Σταματήστε τη φτώχεια τώρα!». Αυτό είναι το σύνθημα του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 για την καταπολέμηση της φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού (www.2010againstpoverty.eu/) που κήρυξαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η ισπανική προεδρία της Ε.Ε. Πρόκειται για μια εκστρατεία, η οποία στοχεύει να θέσει την καταπολέμηση της φτώχειας, που επηρεάζει άμεσα έναν στους έξι ευρωπαίους, στο προσκήνιο της Ε.Ε. κατά τη διάρκεια του 2010.

Μετά το Ευρωπαϊκό Έτος 2009 Δημιουργικότητας και Καινοτομίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αναγνωρίζοντας το μέγεθος της κοινωνικοοικονομικής κατάστασης των Ευρωπαίων με σχεδόν 80 εκατομμύρια (16% του συνολικού πληθυσμού) από αυτούς να ζουν υπό την απειλή της φτώχειας, δηλαδή να αντιμετωπίζουν την ανασφάλεια και να ζουν χωρίς αυτά που οι περισσότεροι άνθρωποι θεωρούν δεδομένα, και βασιζόμενη στη θεμελιώδη αρχή της αλληλεγγύης, ένωσε τις δυνάμεις της με τα κράτη μέλη και επικεντρώνει τις ενέργειες και το ενδιαφέρον της στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.

Το να ζει κάποιος στη φτώχεια σημαίνει ότι θα αντιμετωπίσει ένα σύνολο προβλημάτων: μπορεί να μην έχει αρκετά χρήματα να διαθέσει σε τρόφιμα και ρουχισμό, να είναι αντιμέτωπος με κακές συνθήκες στέγασης ή ακόμα και να είναι άστεγος. Φτώχεια, επίσης, σημαίνει να είναι ο πολίτης αντιμέτωπος με περιορισμένες επιλογές όσον αφορά στον τρόπο ζωής του, οι οποίες πιθανόν να καταλήξουν σε κοινωνικό αποκλεισμό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του σχετικού Ευρωβαρόμετρου, που δημοσιεύτηκε τον Οκτώβριο του 2009, 24% των πολιτών θεωρούν κάποιον φτωχό όταν οι πόροι του είναι τόσο περιορισμένοι που δεν μπορεί να συμμετέχει πλήρως στην κοινωνία στην

οποία ζει. 22% των ερωτηθέντων θεωρούν φτώχεια την αδυναμία να ανταπεξέλθει κάποιος οικονομικά στα βασικά απαραίτητα αγαθά, ενώ 21% θεωρούν φτώχεια την εξάρτηση από φιλανθρωπία ή δημόσιες επιδοτήσεις. Μια σημαντική μειονότητα (18%) πιστεύει ότι κάποιος είναι φτωχός όταν έχει μηνιαίως για να ζήσει λιγότερους πόρους από αυτούς που ορίζει το κατώτατο όριο φτώχειας. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των ερωτηθέντων (73%) νιώθουν ότι η φτώχεια στη χώρα τους είναι εκτεταμένη. Ωστόσο, η αντίληψη που επικρατεί σχετικά με την ένταση του φαινομένου διαφέρει σημαντικά από χώρα σε χώρα. Στην χώρα μας, περισσότεροι από τους μισούς κατοίκους (54%) πιστεύουν ότι η φτώχεια έχει αυξηθεί έντονα. Σημαντικό στοιχείο της έρευνας αυτής είναι ότι αν την Ευρώπη, το 53% των πολιτών νιώθουν ότι οι εθνικές κυβερνήσεις τους είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την μείωση και την πρόληψη της φτώχειας, ενώ σχεδόν τα τρία τέταρτα των Ευρωπαίων πολιτών πιστεύουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της φτώχειας.

Στον δύσκολο και απαιτητικό αγώνα κατά της φτώχειας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλοντας να έχει ως συμμάχους πέρα από τις εθνικές κυβερνήσεις και τους πολίτες, έχει ορίσει ως κατευθυντήρια αρχή του Έτους 2010 να δώσει φωνή στις ανησυχίες των πολιτών, οι οποίοι αναγκάζονται να βιώσουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και να εμπνεύσει κάθε Ευρωπαίο πολίτη και άλλους ενδιαφερόμενους να ασχοληθούν με τα σημαντικά αυτά θέματα.

Στόχος του Έτους αυτού είναι, επίσης, να θέσει υπό αμφισβήτηση στερεότυπα και συλλογικές αντιλήψεις που επικρατούν σχετικά με τη φτώχεια. Με την αξιοποίηση των αρχών αλληλεγγύης και συνεργασίας της Ε.Ε., το Έτος 2010 πρόκειται να αφυπνίσει το κοινό στον αγώνα για την καταπολέμηση των αιτιών της φτώχειας προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλοι μπορούν να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στην κοινωνία.

Οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών και κοινωνικοί εταίροι θα συνεργαστούν με τις συμμετέχουσες χώρες καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με σκοπό να πραγματοποιήσουν σειρά δραστηριοτήτων σε όλη τη διάρκεια του 2010. Τον Ιανουάριο και το Δεκέμβριο θα πραγματοποιηθούν δύο διασκέψεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μια καλλιτεχνική πρωτοβουλία θα δημιουργήσει μια γέφυρα μεταξύ ατόμων τα οποία βιώνουν τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό και καλλιτεχνών. Ταυτόχρονα, ημερίδες κατάρτισης θα δώσουν νέες ιδέες σε Μ.Μ.Ε. και υπεύθυνους λήψης αποφάσεων σχετικά με τα σύνθετα αυτά θέματα.

Σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε. καθώς και σε Νορβηγία και Ισλανδία, θα πραγματοποιηθούν εκδηλώσεις σε εθνικό και τοπικό επίπεδο. Οι δραστηριότητες θα περιλαμβάνουν εκστρατείες και ενημερωτικά σεμινάρια σε σχολεία με σκοπό να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση. Θα δημιουργηθούν ταινίες, περιοδικά και ενημερωτικό υλικό προκειμένου να γίνει κατανοητό στο κοινό ότι η φτώχεια και ο κοινωνικός αποκλεισμός επηρεάζουν τις κοινότητές τους και προκειμένου να ενημερωθούν σχετικά με τα δικαιώματα τους όσοι πλήττονται άμεσα από τη φτώχεια. Πολίτες που βιώνουν τη φτώχεια μαζί με υψηλά πρόσωπα θα είναι πρεσβευτές της εκστρατείας, συμβάλλοντας έτσι στην προβολή και αξιοπιστία των δραστηριοτήτων του Έτους και καλώντας τον κόσμο να συμμετάσχει.

Το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 πλαισιώνεται από έναν δικτυακό τόπο (www.2010againstpoverty.eu/), ο οποίος περιλαμβάνει πλατφόρμα εταίρων για την τόνωση της δικτύωσης και των κοινών πρωτοβουλιών μεταξύ βασικών παραγόντων, πληροφορίες για το έτος, για τις συμμετέχουσες χώρες, εκδηλώσεις, έκθεση πολυμέσων, επικοινωνιακό υλικό, έκθεση φωτογραφιών και βίντεο, δημοσκοπήσεις και λίστα με τελευταία νέα της εκστρατείας.

6 σχόλια - comments:

Elina Makri είπε...

Καλά όλα αυτα βρε Ηρακλή αλλά δε μας λένε πως θα καταπολεμήσουν τη φτωχεια!! καλές οι γιορτές κ τα πανηγύρια με τους καλλιτέχνες, όμως γιατί ΚΑΝΕΝΑΣ απολύτως θεσμός δε μιλά για οικονομική εκπαίδευση της μάζας,, απορώ!!!!!
Αυτή η φτώχεια είναι αποτέλεσμα κακής διαχειρισης των οικονομικών της ζωής μας...
Γιατί άραγε στο σχολείο κανένας δε διδαξε οικονομικά που ειναι τοσο σημαντικά για τη ζωη του ανθρώπου!! Αυτο κ μόνο με κάνει να αντιμετωπίζω σκεπτικιστικά όλους αυτούς τους θεσμούς που γυρνάνε γύρω από το πρόβλημα αλλα δεν ενδιαφέρονται να το λύσουν..
Αυτά!!
keep up the good work!!!
Ελίνα

lampadariou είπε...

Αγαπητή Ελίνα,

Καλή σου μέρα και σ’ ευχαριστώ για το άμεσο σχόλιό σου για το πρόσφατο άρθρο μου για το πολύ σοβαρό και σημαντικό ζήτημα της φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού.

Θα συμφωνήσεις πιστεύω μαζί μου ότι η βάση για μια επιτυχημένη εκστρατεία που θα οδηγήσει στην επίλυση ή έστω στην καλυτέρευση των δεδομένων που θα οδηγήσουν στην επίλυση ενός προβλήματος –πόσο μάλιστα αυτό της φτώχειας!- είναι η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση τόσο του κοινωνικού συνόλου όσο και των ιθυνόντων/ άμεσα εμπλεκόμενων (Κυβερνήσεων, πολιτικών, Φορέων, Υπηρεσιών, ΜΚΟ, Συλλόγων, εθελοντικών ομάδων). Ακριβώς στο σημείο αυτό επιδιώκει να συμβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των δράσεων/ προγραμμάτων που έχει δρομολογήσει για το Ευρωπαϊκό Έτος 2010. Το ΠΩΣ θα καταπολεμηθεί η φτώχεια, οι ουσιαστικές δηλαδή προτάσεις/ πολιτικές, θα προκύψουν μέσα από τη διαδικασία αυτή της ενημέρωσης-ευαισθητοποίησης, ως φυσικό επακόλουθο μιας επιτυχημένης εκστρατείας. Θεωρώ πως στο επίπεδο που έχουμε κατρακυλήσει (κι αυτό αποτυπώνεται με τον πιο θλιβερό τρόπο μέσω στατιστικών ερευνών, όπως αυτών του πρόσφατου κι έγκυρου Ευρωβαρόμετρου) όχι μόνο σε εθνικό αλλά και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι μια πολύ καλή πρώτη κίνηση για να αρχίσει η διαδικασία λήψης μεστών, συγκροτημένων και άμεσα υλοποιήσιμων προτάσεων για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του Κοινωνικού αποκλεισμού.

Είναι καλό να σημειώνουμε και να τονίζουμε τα κακώς κείμενα αλλά η κατάθεση προτάσεων/ λύσεων/ βελτιωτικών αλλαγών είναι ακόμη καλύτερη. Κι σ’ αυτό μπορούμε να οδηγηθούμε κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους.

Σ’ ευχαριστώ και πάλι για το μήνυμά σου και για τις συχνές σου επισκέψεις στο ιστολόγιό μου!

Φιλικά,
Ηρακλής

Κωνσταντίνα είπε...

Διαβάζοντας τις αξιόλογες απόψεις σας θα ήθελα με τη σειρά μου και εγώ να προσθέσω κάτι.
Είναι εύκολο να λέμε ότι δεν γίνεται τίποτα για την καταπολέμηση της φτώχειας τη στιγμή που και εμείς οι ίδιοι δεν κάνουμε κάτι. Σαφώς και δεν μπορούμε να συμβάλουμε οικονομικά με τέτοιο τρόπο ώστε να λυθεί παγκόσμια η φτώχεια αλλά μπορούμε έμπρακτα να βοηθήσουμε. Ο εθελοντισμός έρχεται σε αυτό ακριβώς το σημείο. Ο καθένας όσο μπορεί. Όμως η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση είναι σημαντική γιατί οι περισσότεροι τείνουν να επικρίνουν τον εθελοντή.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να καταλάβουμε πως αν όλοι πιάσουμε ένα μέρος της τεράστιας πέτρας που μας πλακώνει και ονομάζεται φτώχεια (ή οποιο άλλό πρόβλημα), τότε μόνο θα καταφέρουμε να τη σηκώσουμε και να την πετάξουμε απο πάνω μας.
Και τότε θα έχουμε δώσει και ένα ηχηρό μήνυμα στις εκάστοτε κυβερνήσεις και κράτη που ενώ μπορούν να συμβάλουν αδιαφορούν.

lampadariou είπε...

Αγαπητή Κωνσταντίνα,

Χαίρομαι που το συγκεκριμένο άρθρο αποτέλεσε πηγή προβληματισμού και κατάθεσης σχολίων!

Τα περισσότερα, αν όχι όλα, τα θέματα που απασχολούν την σημερινή κοινωνία και για τα οποία σχεδιάζει, προτείνει και εφαρμόζει πολιτικές η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των Οργάνων της, έχουν στενή σχέση με τον εθελοντισμό. Θεωρώ ότι ο εθελοντισμός έρχεται να καλύψει σε αρκετές περιπτώσεις την ανεπάρκεια του κρατικού μηχανισμού, της έλλειψης ενημέρωσης/ πληροφόρησης, την δράση στην θέση του λόγου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλωστε, τονίζει την σημασία του Εθελοντισμού και την σημαντική θέση που κατέχει στην σημερινή κοινωνία, χαρακτηρίζοντάς τον ως «έκφραση ιδιότητας του ενεργού ευρωπαίου πολίτη» (Οδηγός Προγράμματος «Ευρώπη για τους πολίτες», Ενότητα Α – Γενική περιγραφή, σελ. 11*). Η έμπρακτη στήριξη του Εθελοντισμού από την Ε.Ε. φαίνεται ξεκάθαρα και από το γεγονός ότι το επόμενο έτος 2011 έχει χαρακτηριστεί ως «Ευρωπαϊκό Έτος Εθελοντισμού».

Είμαι σίγουρος ότι τα ερεθίσματα που θα δώσει το τρέχον Ευρωπαϊκό έτος θα εμπνεύσουν, θα ευαισθητοποιήσουν και θα δώσουν τη δύναμη της γνώσης όχι μόνο στους ιθύνοντες αλλά και σε εθελοντές, σε ανθρώπους που επιλέγουν την συμμετοχή από την παρατήρηση. Τα οφέλη θα είναι πολλαπλά!

Ας αδράξουμε λοιπόν την σημαντική αυτή ευκαιρία!

Φιλικά,
Ηρακλής

- - -
* Ο εθελοντισμός αποτελεί σημαντική πτυχή της ιδιότητας του ενεργού πολίτη. Διαθέτοντας τον χρόνο τους προς όφελος των συμπολιτών τους, οι εθελοντές υπηρετούν την τοπική κοινωνία και αναλαμβάνουν ενεργό ρόλο στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον τους. Αναπτύσσουν το αίσθημα του ανήκειν σε μια κοινότητα και παράλληλα της ταύτισης των συμφερόντων τους με τα συμφέροντα της εν λόγω κοινότητας. Συνεπώς, μέσω του εθελοντισμού ενισχύεται η αφοσίωση των πολιτών απέναντι στην κοινωνία τους και στην πολιτική ζωή στο εσωτερικό της. Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι ενώσεις ευρωπαϊκού γενικού ενδιαφέροντος, οι οργανώσεις αδελφοποίησης πόλεων και οι λοιπές συμμετέχουσες οργανώσεις συχνά βασίζονται στην εθελοντική εργασία για τη διεξαγωγή και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων τους. Κατά συνέπεια, στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος (ενν.: «Ευρώπη για τους πολίτες») δίδεται ιδιαίτερη έμφαση στην προαγωγή του εθελοντισμού.

Κωνσταντίνα είπε...

Αυτό ακριβώς. Ο εθελοντισμός είναι πολύ σημαντικό κομμάτι στην επίτευξη στόχων. Όμως το πρόβλημα ξεκινά όταν κάποιοι βλέπουν "στραβά" τον εθελοντισμό.
Στην πραγματικότητα είναι οι άνθρωποι που είτε δεν έχουν καταλάβει τι μπορούν να προσφέρουν μέσω αυτού, είτε δεν έχουν μάθει να κοιτούν τον συνάνθρωπο τους αν δεν δουν σε αυτόν κάποιο συμφέρον. Θέλω να ελπίζω πως ισχύει το πρώτο. Και σε αυτήν όμως την περίπτωση είναι δύσκολη η αλλαγή.
Οι άνθρωπος που εστερνίζεται τις αξίες του εθελοντισμού ήταν, είναι και θα είναι ενεργός, είτε αυτό σημαίνει τη συμμετοχή του σε μια ΜΚΟ, είτε ακόμη και πηγαίνοντας φαγητό στον άστεγο κάτω απο το σπίτι του. Το δύσκολο είναι να ενεργοποιηθεί η πλειοψηφία που δυσανασχετεί και έχει μάθει να τα ρίχνει όλα στους άλλους...
Πιστεύεις λοιπόν ότι θα καταφέρει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτή τη χρονιά και την επόμενη να αφυπνίσει κάποιους τέτοιους ανθρώπους;

lampadariou είπε...

Αγαπητή Κωνσταντίνα,

Η απάντηση στην ερώτησή σου βρίσκεται στην τελευταία παράγραφο του προηγούμενου μηνύματός μου.

Φιλικά,
Ηρακλής